Financial statement

ÅRSREDOVISNING 2009

Paynova publicerar enbart en webbaserad årsredovisning men ett tryckt exemplar kan beställas av bolaget. Bakgrunden är att efterfrågan på den tryckta versionen minskar då de flesta idag tar del av årsredovisningen via webben. Därtill kan Paynova genom denna åtgärd bidra till en minskad miljöpåverkan.För att erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova eller på telefon 08-517 100 00.Om PaynovaPaynova är en ledande leverantör av betaltjäningslösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena: resor, detaljhandel samt media- och nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.Mer information finns på www.paynova.com(för årsredovisning, se bif. fil)