Financial statement

Årsredovisning 2011

Paynova publicerar enbart en webbaserad årsredovisning men ett tryckt exemplar kan beställas av bolaget. Bakgrunden är att efterfrågan på den tryckta versionen minskar då de flesta idag tar del av årsredovisningen via webben. Därtill kan Paynova genom denna åtgärd bidra till en minskad miljöpåverkan. För att erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova.com eller på telefon 08 – 517 100 00 ________________________________________________________________   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com