Financial statement

ÅRSREDOVISNING 2014 (PAY)

(Årsredovisningen finns även som bifogad fil) Paynova publicerar likt tidigare år enbart en webbaserad årsredovisning men ett utskrivet exemplar kan beställas av bolaget. Bakgrunden är att efterfrågan på en tryckt version minskat eftersom de flesta idag tar del av årsredovisningen via webben. Därtill kan Paynova genom denna åtgärd bidra till en minskad miljöpåverkan. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova.com eller på telefon 08 – 517 100 00. ———————————————————————————————— OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 09.00.