Financial statement

ÅRSREDOVISNING 2015 – PAYNOVA

(Årsredovisningen finns även som bifogad fil) Paynova publicerar härmed sin webbaserad årsredovisning. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova.com eller på telefon 08 – 517 100 00. ———————————————————————————————— OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 20 april 2016 klockan 15.00.