Financial statement

ÅRSREDOVISNING 2017 – PAYNOVA

Paynovas årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida www.paynova.com.

Paynova publicerar härmed sin webbaserad årsredovisning. Årsredovisningen finns även som bifogad fil. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova.com eller på telefon 08 – 517 100 00.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Bjarne Ahlenius, CFO Bjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)73-910 90 50
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 17 april 2018 klockan 14:55 CEST.