Financial statement

ÅRSREDOVISNING 2018 – PAYNOVA

Paynovas årsredovisning för 2018 finns från och med i dag tillgänglig på bolagets hemsida www.paynova.com. Mindre justeringar är gjorda i förhållande till bokslutskommunikén med avseende på IFRS9 såväl som immateriella tillgångar.

Paynova publicerar härmed sin webbaserad årsredovisning. Årsredovisningen finns även som bifogad fil. För att erhålla ett utskrivet exemplar av årsredovisningen, vänligen kontakta bolaget på info@paynova.com eller på telefon 08 – 517 100 00.
Paynova har i förhållande till bokslutskommunikén gjort ytterligare anpassningar för att redovisningen ska vara i enlighet med IFRS 9. Anpassningen innebär att delar av Bolagets intäkter nettoredovisas i stället för att bruttoredovisas. Detta har ingen påverkan på Paynovas resultat men minskar de redovisade intäkterna med 1,8 MSEK för helåret. Vidare har Paynova valt att göra en nedskrivning av sina immateriella tillgångar med 5 MSEK, vilket skiljer sig mot det som redovisats i tidigare bokslutskommuniké.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Mattias Nygren, CFO mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18
OM PAYNOVAPaynova är den naturliga partnern för skräddarsydda digitala betalkundresor, i kundens eget varumärke, och erbjuder bland annat unika lösningar för konsumentkrediter såväl som profilbetalningar för återkommande köp. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. 
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen har lämnats för offentliggörande den 11 april 2019 klockan 11:00 CEST.