Financial statement

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2003

Januari-december – Nettoomsättningen uppgick till 306 KSEK.- Rörelseresultatet före avskrivningar var -25 234 KSEK.- Rörelseresultatet efter avskrivningar var -28 511 KSEK.- Årets resultat efter skatt uppgick till -29 355 KSEK.- Bruttotransaktionsvolymen uppgick till 5 106 KSEK och bruttotransaktions-marginalen var 4,7 procent. – Avtal har under perioden skrivits med 319 e-handlare, bland annat Lycos Europe/Spray och Aftonbladet samt Sveriges mest besökta e-handelsssajt, CDON.COM.- Under året har 41 000 nya plånböcker öppnats.Oktober-december- Nettoomsättningen uppgick till 128 KSEK.- Rörelseresultatet före avskrivningar var -9 993 KSEK.- Rörelseresultatet efter avskrivningar var -10 816 KSEK.- Periodens resultat efter skatt var -11 049 KSEK.- Bruttotransaktionsvolymen uppgick till 2 280 KSEK och bruttotransaktions-marginalen var 4,5 procent.- Avtal har under perioden skrivits med 74 e-handlare. – Under perioden har 19 800 nya plånböcker öppnats.- Avtal har tecknats med Mecenat, vilket ger Paynova möjlighet att nå en miljon studerande.Bokslutskommunikén i sin helhet. Läs kommunikén.Paynovas första handelsdag på NGM Equity planeras till den 26 februari 2004.Bolagets finansdirektör Johan Waxberg har utsetts till vice VD.Ordinarie bolagsstämma hålls den 6 maj. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och hemsida, www.paynova.com, i början av april.Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införda i den av VPC AB förda aktieboken senast den 22 april 2004 och anmäla stämmodeltagandet till Paynova AB senast den 3 maj kl. 16.00.För mer information, kontaktaPelle Hjortblad, VD Paynova, telefon 08-517 100 07Om PaynovaPaynova AB erbjuder säkra betallösningar på Internet i form av en plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Paynovaplånboken möjliggör för användarna att hantera alla sina inköp med endast en motpart i betalningen. Plånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar plånboken för VISA och MasterCard. Paynova AB har idag slutit avtal med över 500 företag och organisationer som idag erbjuder Paynovaplånboken som betallösning. Företaget ägs av medarbetare och andra privata finansiärer. VD är Pelle Hjortblad, tidigare vd i Tele1 Europe/Song Networks.