Financial statement

DELÅRSRAPPORT FÖR PAYNOVA 1 JANUARI – 31 MARS 2005

* Koncernens nettoomsättning ökade till 524 (220) TSEK.* Resultatet efter skatt uppgick till –8 276 (-7 859) TSEK. * Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,60 (-0,80) SEK. * Bruttotransaktionsvolymen har ökat till 13 763 (3 226) TSEK och bruttotransaktionsmarginalen var 3,6 (4,9) procent.* Under kvartalet har 31 673 nya plånböcker öppnats och avtal tecknats med 36 nya e-handlare.* Första storkundstjänsten Swebus Express driftsattes i början av mars.Antalet registrerade Paynovaplånböcker har under första kvartalet ökat med 31 673, vilket motsvarar en 21-procentig ökning jämfört med föregående kvartal. Vid utgången av kvartalet uppgick antalet plånböcker till 185 991 stycken. Under första kvartalet 2005 tecknades avtal med 36 e-handlare. Ett antal volymkunder gick i produktion under perioden framförallt Swebus Express, Habbo Hotell och Dreamhack. Detta bidrog till en ca 100-procentig transaktionsvolymökning jämfört med föregående kvartal. Totalt har 837 internetsajter ingått avtal om att erbjuda Paynovaplånboken som en betaltjänst.Köp kräver varumärkeskännedom. Detta gäller inte minst på Internet. Under kvartalet har Paynova arbetat fram en kommunikations- och PR-strategi i syfte att under 2005 stärka Paynovas varumärke inom utvalda strategiska segment.Tyskland är en viktig marknad för Paynova. Under perioden har betydande arbetsinsatser gjorts med Paynovas befintliga och nya partner i syfte att etablera Paynova på den tyska marknaden. Transaktionsvolymerna fortsätter att utvecklas starkt under kvartal två jämfört med föregående kvartal.Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på www.paynova.com. För ytterligare information, kontakta:Johan Waxberg, VD, telefon: 08-517 100 23, mobil: 0706-88 02 47 eller johan.waxberg@paynova.comOm PaynovaPaynova AB erbjuder säkra betallösningar på Internet i form av en plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via plånboken. Idag har ca 800 e-handlare avtal med Paynova t ex CD WOW, spelutvecklingsföretaget Mindark PE, SJ, Fujifilm i Sverige AB, Swebus Express och Ryanair. Företaget är noterat på NGM sedan den 26:e februari 2004. www.paynova.com (För fullständig delårsrapport se bifogad fil)