Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2021

Sifforna avser koncernen. Sifferuppgifter inom parantes avser motsvarande period 2020 om inget annat anges. Rapporten är inte granskad av Bolagets revisorer.

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Intäkterna uppgick till 11,9 MSEK (6,2).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,7 MSEK (-8,9).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -12,3 MSEK (-14,1).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,4 MSEK (-14,7).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,79 (-1,16).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Under oktober har avtal tecknats med kunderna Däckpartner och mobiltelefonsäljbolaget Advea. Paynovas leverans till Däckpartner är initialt en pilot i ett fåtal verkstäder för vidare utrullning hos kund under kvartal 1 2022. Paynovas BNPL lösning är redan nu i produktion hos båda dessa kunder.
 • Christoffer Jezek har tillträtt som ny CTO. Christoffer kommer närmast från SBAB där han senast var Head of Development. Christoffer har gedigen teknisk bakgrund, och tillför erfarenhet inom SaaS-utveckling samt är ett viktigt tillskott för bolagets fortsatta resa att erbjuda BNPL lösningar i världsklass.
 • Ny CFO till Paynova, Lars Wikström tillträde på interimbasis. Lars har bakgrund som CFO i noterade tillväxtbolag.
 • Mattias Hallgrim har tillträtt som ny CMO. Mattias kommer närmast från Loomis Pay där han ansvarade för digital marknadsföring. Han har lång bakgrund inom marknadsföring, kommunikation och ompositionering i digitala bolag som Zmarta Group, TradeDoubler och Ticketmaster.
 • Kent Hansson utsågs till ny styrelseordförande.

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bahareh Zand har anställts som ny CPO. Bahareh kommer närmast från H&M där hon hade rollen som globalt ansvarig för produktområdet betalningar. Bahareh har stor erfarenhet av att strategiskt och operativt leda produktutveckling.
 • Den 18 februari 2022 ingick Paynova ett låneavtal med några av bolagets större aktieägare. Enligt låneavtalet upptar Paynova ett lån om 12,5 MSEK som löper med 2 procents ränta och med återbetalning som ska ske 15 månader från avtalets ingående. Enligt villkoren i avtalet ska dock Paynova återbetala lånet i förtid i händelse av en refinansiering eller rekapitalisering av Paynova.
 • Bolagets styrelse har den 18e februari fattat beslut om nya finansiella- och operativa mål.

Finansiella mål

 • Över 80 procent årlig intäktstillväxt 2022 till 2025
 • Positiv EBITDA under 2023
 • EBITDA-marginal överstigande 50 procent 2025

Operativa mål

 • Product Market fit för BNPL SaaS-plattformen första kvartalet 2023
 • Mer än hälften av bolagets intäkter från icke-Nordiska kunder 2024
 • 40 större BNPL SaaS-kunder 2024

VD-KOMMENTAR

BNPL SaaS ger nya förutsättningar och mål

En ny generation konsumenter växer fram som inte använder kreditkort i samma utsträckning utan föredrar enkelheten och flexibiliteten hos det digitala BNPL. Detta håller just nu på att förändra förutsättningarna för hela konsumentkreditbranschen. Banker som försöker möta konsumenters efterfrågan av BNPL begränsas av sina komplicerade och ofta gamla infrastrukturer. 

Paynova levererar just den funktionalitet som banker, fintech-bolag och stora handlare saknar. Vi är ett techbolag som möjliggör för våra kunder att snabbt och kostnadseffektivt erbjuda beprövad BNPL i egen regi och eget varumärke, till sina konsumenter. Vår BNPL-plattform för banker och fintech är global samtidigt som våra BNPL-lösningar för stora handlare kräver mindre lokalisering per marknad.

Vi är ett techbolag som erbjuder BNPL SaaS

Paynova har de senaste åren gjort betydande investeringar för att utveckla en techplattform som möjliggör BNPL-funktionalitet åt andra. För att våra kunder ska få optimal skalbarhet erbjuds vår BNPL-funktionalitet i molnmiljön Amazon Web Services, det vill säga BNPL SaaS. Vi är nu i en spännande slutfas av förändringsarbetet att bli ett techbolag som erbjuder BNPL SaaS på en internationell marknad. Produkt, erbjudande, partners, ledning och inte minst fokus och strategi har stöpts om och anpassats efter BNPL SaaS. Bolaget kommer under våren även att än tydligare knyta varumärke och kommunikation till BNPL SaaS.

Vår nya affärsmodell är en fast återkommande avgift kombineras med en avgift för varje BNPL-order borgar för stabilitet i affären och flexibilitet gentemot våra kunder. Relationen mellan fast och rörlig avgift beror på kundens storlek och därmed antal BNPL-order. Vid högre volymer är en större andel fast och en lägre andel rörlig. Kundens kostnad per order för vår BNPL funktionalitet sjunker med ökad volym.

För att förverkliga vår strategi har vi valt att omprioritera. Alla kortkunder utom SJ och en handfull andra har sagts upp. Vi kommer inte erbjuda nya kunder finansiering i form av factoring och vi kommer inte erbjuda fler handlare Paynova som varumärke mot konsument. Affären som bygger på Paynova som betalmetod i PayPals betalplattform kommer också den pausas till förmån för BNPL SaaS. En konsekvens av detta är att Vigoshop och Oponeo inte kommer gå live i första kvartalet 2022. Vår affärsrelation med PayPal är fortsatt god och vi har en kontinuerlig dialog om hur vi bäst kan stödja PayPals BNPL-erbjudanden med vår funktionalitet.

Ökad efterfrågan från stora kunder

Inte minst genom partnerskapet med VISA ser vi nu en växande efterfrågan, både i Norden och internationellt. Vi är unika i att erbjuda BNPL funktionalitet där kunden själv äger data, kundrelation, varumärke och själv kan avgöra sin kunds digitala upplevelse samt kreditprodukt. Stora aktörer vänder sig till oss för att kunna erbjuda BNPL vid ”point of sales” eller ”post purchase”. Med ”post purchase” menas att konsumenter kan välja att exempelvis delbetala ett större sedan tidigare genomfört inköp – något som banker ser som en differentierande BNPL produkt till sin existerande kundbas. Samarbetet med VISA som partner och återförsäljare av vår BNPL-funktionalitet har utvecklats över förväntan och vi är nu i dialog med ett flertal nordiska och internationella banker.

Starkt operativ framdrift och fortsatt tillväxt

Vårt tydliga fokus har medfört en stark operativ framdrift. Vår BNPL-plattform har under kvartalet, betydligt snabbare än vi förutsatt oss, lyfts till Amazon Web Services. Volymerna från Tradera ökar stadigt och vi ser en fortsatt återhämtning av tågresandet. BNPL fortsätter att växa och redovisar en intäktsökning om 17% för kvartalet vilket är en närmast fördubbling mot samma period föregående år. För framdrift av Paynovas BNPL SaaS plan har våra större aktieägare Roosgruppen, Rieber&Son, Chirp och Anders Axelsson) gemensamt lämnat ett lån om 12,5 MSEK med 15 månaders löptid till 2 procent årlig ränta.

Nya strategiska och finansiella mål

Att vara tech-leverantör till stora internationella aktörer som snabbt vill erbjuda BNPL i egen regi ger nya förutsättningar och därmed mål. Vi har en ny, modern och dessutom beprövad BNPL-plattform som nu erbjuds genom SaaS. Till följd av den strategiska översyn som genomförts har styrelsen antagit finansiella och operationella mål fram till 2025. Jag, ledning och styrelse är helt eniga om att vi har en unik position som BNPL SaaS-bolag samt att de prioriteringar vi gör för att ytterligare fokusera är de rätta.

Finansiella mål

 • Över 80 procent årlig intäktstillväxt 2022 till 2025
 • Positiv EBITDA under 2023
 • EBITDA-marginal överstigande 50 procent 2025

Operativa mål

 • Product Market fit för BNPL SaaS-plattformen första kvartalet 2023
 • Mer än hälften av bolagets intäkter från icke-Nordiska kunder 2024
 • 40 större BNPL SaaS-kunder 2024

We enable your BNPL

David Larsson

Februari, 2022

——————————————————————————————————————-

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06

Lars Wikström, CFO, Paynova AB
lars.wikstrom@paynova.se, Telefon +46 (0)765-25 97 34

OM PAYNOVA
Paynovas skapar marknadens mest moderna upplevelse inom BNPL. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen är sådan information som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08.45 CET.