Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

Siffror avser koncernen om inget annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2021 om inget annat anges.

FJÄRDE KVARTALET 2022

  • Intäkterna uppgick till 17,1 MSEK (11,9).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,8 MSEK (-6,7).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -10,0 MSEK (-12,4).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -10,0 MSEK (-12,4).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,79).

VÄSENTLIG HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2022

  • Sileon tecknade sitt första BNPL SaaS avtal med det ungerska fintech-bolaget Paysome.
  • Visa investerar ytterligare 1,0 MUSD i Sileon för att accelerera utvecklingen av lösningsmoduler till Sileons befintliga BNPL SaaS plattform.

VÄSENTLIG HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Sileons SaaS baserade BNPL-plattform gick i live den 16 januari.

VD-KOMMENTAR

Strategiskt mål uppnått – Sileons BNPL SaaS-plattform lanserad

Jag är stolt över att kunna meddela att Sileon har uppnått sitt strategiska mål om att lansera en internationell BNPL SaaS-plattform, och har dessutom gjort det före plan. Den fullt skalbara och modulära plattformen är hörnstenen i Sileons BNPL SaaS. Plattformen gör det möjligt för banker, långivare och fintechs att snabbt och säkert lansera ett BNPL-erbjudande som passar deras affärs-, marknads- och konsumentbehov. Eftersom Sileons plattform är inbäddad i en långivares infrastruktur kan den stödja BNPL-modeller för alla kanaler.

För att tillgodose långivarens behov av ytterligare BNPL-funktionalitet kommer Sileon att lansera lösningsmoduler som fungerar sömlöst med plattformen. Dessa moduler, så kallade Solution modules, inkluderar funktionalitet för exempelvis kreditupplysning, bedrägeriupptäckt och AML. De SaaS-baserade lösningsmodulerna förväntas steg för steg lanseras från och med slutet av 2023. Visa tillkännagav ytterligare en investering om 1 miljon USD för att påskynda och stödja Sileons utveckling av dessa SaaS-baserade lösningsmoduler. Detta är utöver investeringen på 1,7 miljoner USD i plattformen som offentliggjordes den 30 mars 2022. Att Visa, en pålitlig världsledare inom digitala betalningar, väljer att stödja Sileons BNPL SaaS-resa stärker ytterligare förtroendet för vår produkt och vår marknadsposition.

Nya strategiska kunder

OKQ8 kommer att gå live under det första kvartalet. BNPL kommer först att aktiveras på deras verkstäder, följt av BNPL på OKQ8-stationer. Betydande transaktionsvolymer genom OKQ8 uppskattas under den senare delen av 2023 då OKQ8 bank kommer att erbjuda BNPL med Sileons teknologi i alla försäljningskanaler. Med tanke på OKQ8s storlek är det rimligt att anta att det kan bli Sileons hittills största kund.

Det ungerska fintechföretaget Paysome kommer implementera vår SaaS-baserade BNPL-plattform i Q2. Med hjälp av Sileons teknologi planerar Paysome att etablera sig som en pionjär på sin hemmamarknad för att sedan skala BNPL över hela regionen.

För att strategiskt fokusera på BNPL SaaS fortsätter vi som planerat avvecklingen av äldre affärsverksamhet, såsom utfasning av vårt eget varumärke Paynova. Även efter Traderas introduktion av Klarna är konsumenters efterfrågan på Paynova BNPL fortsatt stark. Vi har därför kommit överens med Tradera om ett fortsatt samarbete resterande del av 2023.

Sileon i investeringsfas för att skala BNPL SaaS internationellt 

Den globala övergången från kort till BNPL driver efterfrågan på BNPL-funktionalitet i en accelererande takt. Med stöd av leadgenererande marknadsföring är mer än 70% av våra leads idag internationella. Det faktum att vår BNPL-plattform nu är igång kommer att stärka och förkorta försäljningsprocesser som i sin tur leder till att nya BNPL SaaS-kunder kommer att realiseras under första halvåret 2023 och sedan ytterligare i betydande volym under andra halvåret och framåt.

Fjärde kvartalet innefattade viktiga och materiella investeringar för att gå live med BNPL SaaS-plattformen. Även om plattformen nu är live kommer investeringsfasen för att skala BNPL SaaS internationellt enligt plan fortsätta under första halvåret 2023 och intäkter från nya SaaS-kunder förväntas i andra halvan av 2023.

We enable your BNPL
David Larsson
Februari 2023

För mer information, vänligen kontakta:
David Larsson, VD, Sileon AB
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 kl. 07.00 CET.

Länk till rapport: https://sileon.com/investors/financial-statements/

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Sileons BNPL-lösning integreras i kundens miljö och drivs under kundens varumärke, vilket till skillnad från konventionella BNPL-lösningar möjliggör att kunden själv kan tillhandahålla BNPL utan att vara beroende av tredje part. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med ett uppskattat transaktionsvärde om 680 miljarder dollar globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.