Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2005

Perioden i korthet· Koncernens nettoomsättning för andra kvartalet ökade till 836 (208) TSEK. För årets sex första månader uppgick omsättningen till 1 360 (427) TSEK.· Resultatet efter skatt uppgick under andra kvartalet till – 11 521 (-8 759) TSEK. Motsvarande resultat för årets sex första månader var –19 798 (-16 619) TSEK.· Resultatet per aktie blev för andra kvartalet -0,8 (-0,8) SEK och för första halvåret -1,3 (-1,6) SEK.· Bruttotransaktionsvolymen för andra kvartalet blev 23 933 (3 791) TSEK och för perioden 37 696 (7 017) TSEK. Nettotransaktionsmarginalen för andra kvartalet blev 1,8 (1,7) procent och för första halvåret 1,8 (1,7) procent.· Under första halvåret har 79 682 nya plånböcker öppnats och avtal tecknats med 94 nya e-handlare.· Paynovas finansiella ställning har förstärkts genom två nyemissioner under första halvåret 2005. Total har drygt 30 000 TSEK tillförts företaget efter emissionskostnader.· Swebus Express har gått i drift under mars, samtidigt som arbetet med att starta upp SJ och Ryanair fortgått i takt med kundernas interna tidplaner· Paynova har ytterligare stärkt partnernätverket i Europa genom viktiga samarbetsavtal med Pago, ePages och STRATO.· En omfattande certifieringsprocess har genomförts under maj-juni för att stärka säkerheten och tillgodose kravet på PCI-certifiering från betalkortindustrin främst Visa och MasterCard.· En stark position inom segmentet nätverksspel är under uppbyggnad tillsammans med partners och ett flertal spelföretag bl a Nintendo, Habbo, Projekt Entropia, NiP och Midasplayer. · Styrelsen har efter periodens utgång utsett Lars Ekstedt till ny verkställande direktör för Paynova AB. Dessutom har Lars Guldstrand knutits till företaget som rådgivare i såväl den operativa som strategiska verksamheten och adjungerad till styrelsen. Johan Waxberg återgår till tjänsten som CFO och Vice VD i den operativa ledningsgruppen. Delårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på www.paynova.com. För ytterligare information kontakta:Johan Waxberg, VD. Telefon: 08-517 100 23Mobil: 0706-88 02 47.E-post: johan.waxberg@paynova.comOm PaynovaPaynova AB erbjuder säkra betallösningar på Internet i form av en plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via plånboken. Idag har ca 800 e-handlare avtal med Paynova t ex CD WOW, spelutvecklingsföretaget Mindark PE, SJ, Fujifilm i Sverige AB, AdLibris, Swebus Express och Ryanair. Företaget är noterat på NGM sedan den 26:e februari 2004. www.paynova.com