Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2012

  VD – KOMMENTAR TRANSAKTIONSVOLYMERNA ÖKADE MED 5 PROCENT Paynova fortsätter sitt arbete med intensiv marknadsbearbetning och förstärkning av tjänsteerbjudandet. Transaktionsvolymerna ökade med 5 procent jämfört med samma period föregående år – till stor del tack vare de nya handlare som anslutit sig under året. Samtidigt är vi medvetna om att marginalerna kommer att fortsätta pressas nedåt över tiden. Under kvartalet har flera viktiga handlare bestämt sig för att använda Paynovas tjänster, inte minst i resebranschen (Resia, Big Travel) för vilken Paynova utvecklat en ny, säker betalningstjänst. Lösningen, som möjliggör för resebyråer att ta emot kortbetalningar via internet och telefon utan att behöva genomföra en kostsam PCI-certifiering, har fått ett bra mottagande och Paynova ser en potential för ökade marknadsandelar. Produktutvecklingen har fortgått också inom det viktiga mobila området i och med Paynovas lansering av ett nytt gränssnitt för mobil e-handel som skedde under sommaren. Paynovas internationella prägel har alltid varit viktig för bolaget och utbudet förstärktes under kvartalet med betalmetoden Sofort, en viktig komponent för de handlare som behöver nå ut till målgrupper i Tyskland med flera europeiska marknader. En annan av Paynovas styrkor är driftsäkerheten som är en avgörande parameter för de handlare som betraktar nätet som affärskritiskt. Paynova arbetar löpande med att ligga främst bland konkurrenterna i att kunna erbjuda sina kunder den mest stabila betalningstjänsten.  Intäkterna från intressebolaget Chinova har varit fortsatt låga under andra kvartalet. Som tidigare meddelats arbetar Chinova med en förädling av affärsmodellen och en därtill kopplad finansiering med siktet inställt på ökad transaktionstillväxt från och med tredje kvartalet 2012. Sammantaget är trenden positiv både för Paynovas transaktionsvolymer och för nyförsäljningen, och trenden ser i skrivande stund ut att hålla i sig under det kommande kvartalet. Simon Thaning Stockholm 14 augusti 2012 ————————————————————————————————   (För fullständig rapport, se bifogad fil)   FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 14   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.