Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2016

ANDRA KVARTALET 2016

  • Intäkterna uppgick till 8,0 MSEK (6,9).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,3 MSEK (-1,6).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -3,8 MSEK (-2,1).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 MSEK (-2,1).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,01).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

  • Lansering av Faktura som Tjänst på SJs nya hemsida och App.
  • Paynova har genomfört en riktad nyemission.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Nedsättning av aktiekapitalet beslutad på årsstämman har slutförts.
  • Tecknat låneavtal med samarbetspartner.

  VD-KOMMENTAR MYCKET LYCKAD LANSERING AV FAKTURA SOM TJÄNST Under årets andra kvartal har Paynova framgångsrikt lanserat Faktura som tjänst i full skala och redovisar nu intäkter från det nya affärsområdet Konsumentkrediter. Detta har skett genom en omfattande och lyckad leverans till SJ i försäljningskanalerna mobil, webb och Contact Center. SJ är en av Nordens största e-handlare och en van kravställare med högt ställda förväntningar på Paynova som leverantör sedan flera år tillbaka. Vi kan nu stolt bekräfta att Paynovas Faktura som tjänst är en tekniskt stabil lösning med kapacitet att hantera stora volymer och som motsvarar de höga krav som marknaden ställer. SJ har i samband med lanseringen av faktura och delbetalning valt att ta bort direktbanksbetalningar som alternativ betalmetod, där kunden gör en överföring direkt från sitt bankkonto. Detta ser vi som en bekräftelse på den tillförsikt som finns i vår leverans av Faktura som tjänst även om det kortsiktigt kommer att få ekonomisk påverkan på Paynovas intäkter och ambitionen om ett positivt resultat i slutet av året. Arbetet med att informera SJs kunder om möjligheten att snabbt och enkelt betala sin biljett med faktura eller dela upp betalningen över flera månader fortgår och volymerna har potential att öka över tid. I och med den framgångsrika lanseringen av Paynovas fakturalösning kan vi nu verifiera att affärsmodellen fungerar väl, det vill säga att konsumentkrediterna genererar substantiella intäkter till e-handlarna och därmed även till Paynova. Den totala intäktspotentialen styrs av den underliggande affären, d.v.s. typ av vara och pris. Detta avgör hur väl lämpad den är för faktura och delbetalning vilket påverkar volymen relativt andra betalmetoder. I och med den lyckade etableringen av vår fakturatjänst står vi nu rustade för att till låga uppstartskostnader ta in nya kunder och hantera stora transaktionsvolymer. Inför vår uppskalning är det en betryggande vetskap att vi erbjuder en tekniskt stabil tjänst, utan några driftstörningar sedan start, och med en affärsmodell som fungerar – på riktigt. Avslutningsvis vill jag framhålla att den enskilt viktigaste förklaringsfaktorn bakom Paynovas framgångsrika lansering av Faktura som tjänst är våra anställda, Paynovas mest vitala tillgång. Den här bedriften hade inte varit möjlig utan det hårda arbetet och den prestige som gemensamt sätts i att leverera en felfri och användarvänlig produkt. Vi har nu bevisat att Paynovas tjänst och affärsmodell fungerar och att vi kan leverera utan komplikationer till stora e-handlare med höga krav på konsumentupplevelse. Med den inbyggda innovationskraft och den samlade kompetens vi har i vår personalstyrka säkrar vi framtiden – och vi ser fram emot att möta de utmaningar det bär med sig. Daniel Ekberger Stockholm augusti 2016 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 07:50.