Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

(Siffror avser koncernen. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2019 om inget annat anges.)

ANDRA KVARTALET 2020

 • Intäkterna uppgick till 6,7 MSEK (10,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,9 MSEK (-4,9).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -10,3 MSEK (-8,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11,9 MSEK (-10,5).
 • Resultat per aktie uppgick till -1,29 SEK (-2,40).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2020

 • Paynova tecknade ett treårigt avtal med Tradera som är Sveriges femte största e-handlare och tillika bolagets enskilt största kund. Tjänsten integrerades i juni och lansering sker efter sommaren.
 • Paynova ingick ytterligare ett avtal med PayPal om att leverera kreditlösningen i deras nya plattform för digitala marknadsplatser. Avtalet täcker EU och Norge.
 • Paynova beslutade i linje med bolagets strategi att avsluta ett antal handlaravtal med direktintegration och fokuserar istället på samarbeten med betalplattformar såsom exempelvis PayPal. De avtal som påverkas, varav Skruvat är det största, avslutas från och med augusti/september i år.
 • Daniel Ekberger tillträdde som styrelsens ordförande efter beslut på extra bolagsstämma i juni och lämnade samtidigt sin post som bolagets VD. Anders Persson, tidigare ordförande, lämnade bolagets styrelse.
 • David Larsson, tidigare CCO på Paynova, med stor erfarenhet från exekutiva och internationella roller bland annat inom Microsoft tillträdde som bolagets VD.
 • Paynova genomförde en riktad nyemission till RoosGruppen uppgående till 5 MSEK.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynova stängde en kraftigt övertecknad företrädesemission, vilken beslutades i maj, som tillförde bolaget 22,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningsgraden uppgick till 265%.
 • Paynova informerade om det utbildningsarbete som pågår av PayPals säljkår runt om i Europa som en del i den gemensamma sälj- och marknadsstrategin.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VD-KOMMENTAR

STRATEGISKT GENOMBROTT I EN UTMANANDE OMVÄRLDSSITUATION

Vi fick ett strategiskt genombrott i och med avtalen med PayPal vilket ger oss en helt ny position i marknaden. PayPal som är en av världens största och mest etablerade betalleverantörer valde Paynova som sitt PayLater alternativ inom EU. Vi inledde samarbetet genom att skriva avtal med marknadsplatsen Tradera som är Sveriges femte största e-handlare och tillika Paynovas enskilt största kund. Tjänsten integrerades i juni och Tradera väljer nu att lansera tjänsten efter sommaren för alla sina köpare och säljare på marknadsplatsen. För oss kommer det att innebära betydande intäkter redan under senare delen av året.

Partnerarbetet med PayPal har inletts och vi har, utöver avtalet med Tradera, redan kommit igång med den gemensamma sälj- och marknadsstrategi som har utarbetats under våren och som bland annat inkluderar utbildning av PayPals säljkår. Vi samverkar genom en klassisk partnersäljmodell där Paynovas PayLater produkt ingår som en strategisk del i PayPals samlade betallösning för större e-handlare och e-marknads-platser. För att utveckla samarbetet och möjliggöra kommande expansion är vårt mål att erbjuda PayLater i 15 marknader 2023.

Tydligt fokus är en viktig nyckel till framgång! Vi ska leverera marknadens bästa och mest innovativa PayLater produkter genom andras redan etablerade betalplattformar. På så vis utnyttjar vi kraften som finns i betalplattformarnas helhetserbjudande i kombination med deras breda och redan etablerade sälj- och marknadskanaler. Vi fokuserar på att utveckla och trimma PayLater funktionalitet utifrån gemensamma krav och kan på så vis växa geografiskt. Vi har under andra kvartalet haft god teknisk och operativ framdrift mot vårt mål att erbjuda PayLater i 15 marknader senast 2023 och jag ser att vi redan innan årets slut kan leverera PayLater i flera nya länder.

Vårt redovisade resultat för kvartalet tyngs av effekter från Covid-19 och bjuder i övrigt inte på några överraskningar. Enligt plan ser vi ännu ej nya intäkter från vårens ingångna avtal och som tidigare kommunicerat så gick volymerna ner från våra kunder inom resesegmentet som en konsekvens av Covid-19. Volymerna från resebranschen har under sommaren börjat återhämta sig och under senare delen av året kommer vi att redovisa intäkter från nya samarbeten. Under kvartalet har vi gjort ytterligare strategiska investeringar i vår tekniska plattform för att möta kraven från bland annat PayPal. Dessa investeringar gör att vi snabbare kan skala upp våra samarbeten och integrera nya handlare likväl som marknadsplatser. Vi har dessutom i rådande marknadsläge nyttjat möjligheterna att rekrytera bransch- och nyckelkompetens för långsiktig tillväxt.

Paynova har en tydlig strategi och målsättning framåt, som de senaste månaderna bekräftats genom ingångna avtal med etablerade internationella aktörer. Genom den uppmärksamhet vi fått för dessa samarbeten har intresset ökat för oss på finansmarknaden. Vår nyemission i somras tecknades till hela 265 procent och nya investerare har uttryckt sitt intresse framåt. Under kvartalet flaggade RoosGruppen upp sitt nya ägande vilket vi ser som ett styrkebesked mot bakgrund av deras kunskap från andra fintechinvesteringar. Investeringsbolaget Rieber&Søn valde att investera långsiktigt i Paynova innan årsskiftet. Dom försvarade sin ägarandel i nyemissionen och är fortsatt största ägare.
 

Det är med tillförsikt och förtjusning jag nu leder bolaget och ett fantastiskt team vidare mot vårt tydliga mål 15 marknader 2023!

Local PayLater – Everywhere
 

David Larsson
 

Stockholm augusti 2020

———————————————————————————————————————–

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB  david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725 – 502 306

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 – 463 118

om paynova
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 07:30 CEST.