Financial statement

Delårsrapport Januari – Juni 2021

Siffrorna avser koncernen. Sifferuppgifter inom parantes avser motsvarande period 2020 om inget annat anges.

ANDRA KVARTALET 2021

 • Intäkterna uppgick till 10,9 MSEK (6,7).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,8 MSEK (-6,9).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -10,9 MSEK (-10,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -11,3 MSEK (-11,9).
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,67 (-1,29).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2021

 • Paynovas intäkter från BNPL växer med 30% jämfört med första kvartalet 2021.
 • Avtal har tecknats med ny strategisk europeisk kund, Viggoshop, genom samarbetet med PayPal.
 • Live med första pilotkund genom PayPal’s betalplattform.
 • Ny design och funktionalitet för Paynovas strategiskt viktiga konsumentportal har lanserats hos alla handlare. Därutöver har kreditplattformen Elastq satts i produktion och är nu med gott resultat live hos ett fåtal mindre pilotkunder.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19. Paynova har under kvartalet erhållit statligt stöd om 3,1 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolagsverket har, med anledning av årsstämmans beslut 6 maj 2021, registrerat minskning av aktiekapitalet med 12,7 MSEK. Aktiekapitalet uppgår nu till 4,2 MSEK.
 • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VD-KOMMENTAR

STARK TILLVÄXT I KVARTALET

Vi ser glädjande en ordentlig tillväxt och återhämtning under andra kvartalet. Traderas tillväxt, SJs begynnande återhämtning samt fler transaktioner hos våra övriga mindre e-handlare gör att intäkten från Buy Now Pay Later ”BNPL” växer med drygt 30% jämfört med första kvartalet i år. Utöver den starka BNPL-tillväxten bidrar en engångseffekt om 3,1 MSEK, i form av statligt COVID-19-stöd, till kvartalets totala intäktsökning om 63%.

Allt fler och dessutom en tilltagande andel av köparna på Traderas e-handelsplats ser fördelarna med att betala med Paynovas BNPL. Affären växer starkt och det tilltagande intresset från köparna på plattformen resulterar i en intäktsökning om 50% jämfört med föregående kvartal. Vi fortsätter att aktivt utveckla affären tillsammans med Tradera vilket borgar för vidare kontinuerlig tillväxt under året.

Från mitten av andra kvartalet ser vi att resandet gradvis tilltagit. Bolagets reserelaterade BNPL intäkter uppgår i kvartalet till ungefär hälften av nivån före pandemin och vi ser nu en gradvis återhämtning.

NYA EUROPEISKA KUNDER GENOM SAMARBETET MED PAYPAL

Paynovas strategi att genom andras större betalplattformar erbjuda BNPL-funktionalitet i flera europeiska marknader börjar nu realiseras. Samarbetet med PayPal har under perioden bidragit till nya avtal med europeiska strategiskt viktiga kunder. Störst av våra nya europeiska kunder är den slovakiska e-handlaren Viggoshop där Paynova i ett första steg skall leverera BNPL i tysktalande marknader.  Det är som alltid upp till e-handlaren att avgöra när i tiden vår lösning implementeras men vi räknar med att Viggoshop går live under årets sista kvartal.

Den mindre e-handlaren Upgrit gick live som pilotkund i juni med Paynovas BNPL genom PayPals betalplattform. Upgrit använder både Paynovas och andra BNPL-leverantörers produkter vilket ger oss på Paynova värdefull information om hur vi ytterligare kan förfina teknik och konsumentupplevelse genom PayPals betalplattform. Samarbetet med Upgrit syftar framför allt till att säkerställa funktionalitet och optimering av vår lösning genom PayPals plattform innan lansering sker med Paynovas målkunder, det vill säga större internationella e-handlare. Piloten är framgångsrik, vår lösning fungerar väl.

Vi har under våren dessutom sett att tilltagande efterfrågan av BNPL i e-handlarens eget varumärke, likt SJ-affären. Det är framförallt stora e-handlare som ser styrkan av BNPL i eget varumärke för att stärka relationen till sina kunder. Paynovas erbjudande i form av BNPL, plattform, processer och konsumentupplevelse är väl anpassat för så kallad ”white-labeling” och vi är därmed väl positionerade i konkurrens med övriga lösningar på marknaden.

FOKUS PÅ VIDARE STRATEGISKA SAMARBETEN

Paynovas fortsatta fokus är att stärka positionen genom fler strategiska samarbeten. Under perioden har dialoger för att addera ytterligare marknader samt även tillgängliggöra Paynovas BNPL-funktionalitet genom fler globala betalplattformar intensifierats.

Europeiska BNPL-leverantörer med lokalt fokus attraheras av Paynova för att få tillgång till gränsöverskridande transaktioner samt genom större geografisk täckning bli relevanta för större e-handlare. Globala betalplattformar ser styrkan i Paynovas moderna BNPL-plattform och konsumentgränssnitt.

VI HAR ÅSTADKOMMIT MYCKET PÅ KORT TID

Paynova erbjuder idag BNPL i totalt åtta europeiska marknader. Med högt tempo har Paynova etablerat BNPL-funktionalitet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. Den internationella expansionen sker i linje med kommunicerad strategi för att tillgodose PayPals och övriga betalplattformars behov av en internationell BNPL-leverantör. Likt andra Fintech-bolag investerar vi i en skalbar infrastruktur med internationell bredd för långsiktig tillväxt. Vi kommer under året fortsätta att investera i vår teknikplattform samt vidareutveckla vår internationellt skalbara infrastruktur för att nå målet 15 marknader och 50 miljoner transaktioner 2023.

Later is Greater
 

David Larsson

Stockholm, augusti 2021

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 25 augusti 2021 klockan 07.30 CEST.