Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2013

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Paynova har genom ett nytt avtal säkrat ett långsiktigt samarbete med SJ, en av nordens största och ledande aktörer inom e-handel. Det nya avtalet sträcker sig över två år och innebär att Paynova blir en fullserviceleverantör till SJ vad gäller betalningslösningar för webb, mobil och callcenter.
  • Paynova AB inledde ett strategiskt samarbete med Seamless. Samarbetet innefattar en integration mellan Seamless och Paynovas plattform, med syftet att erbjuda både Paynovas kunder och Seamless kunder en flexibel och komplett lösning för mobila betalningar. Under kvartalet driftsatte Paynova tillsammans med Seamless en mobil betallösning för Västtrafik.
  • Styrelsen i Paynova har i februari utsett Daniel Ekberger till ny VD i Paynova. Tidigare VD, Simon Thaning, har efter fyra år lämnat Paynova.

  VD – KOMMENTAR Framtagande av strategisk plan Paynova redovisar ett rörelseresultat före engångskostnader som är negativt under kvartalet. Den organiska tillväxten har under perioden varit lägre än förväntat. Intäktsnivån likväl som rörelseresultatet före engångskostnader är dock i linje med fjärde kvartalet 2012. Bolaget arbetar nu med att ta fram en strategisk plan i vilken Paynovas erbjudande till kund vidareutvecklas efter marknadens nya krav. Arbetet beräknas vara klart under maj månad för att presenteras på styrelsens strategimöte i juni. Utvärdering kommer därefter att ske för att besluta huruvida Paynova behöver ytterligare finansiering för att införliva den strategiska planen. Paynova säkrade i februari genom avtal ett nytt långsiktigt samarbete med SJ, en av nordens största och ledande aktörer inom e-handel. Det nya avtalet sträcker sig över två år och innebär att Paynova blir en fullserviceleverantör till SJ vad gäller betalningslösningar för webb, mobil och callcenter. Bakgrunden till det nya avtalet är att SJ efterfrågar en och samma leverantör för samtliga betalningar i kanalerna webb, mobil och callcenter. I och med det nya avtalet ges SJ möjlighet att på ett effektivt sätt addera nya betalmetoder i sina försäljningskanaler. På Paynova är vi glada och stolta över att få SJs förnyade förtroende att leverera betalningslösningar både för dagens och morgondagens behov. Priserna för ren processhantering är fortsatt under hård press i marknaden och värdeadderande tjänster behövs för långsiktig lönsamhet. Då konsumenten väljer nya betalsätt och köpkanaler måste handlaren ha en allt mer utbyggd infrastruktur för att hantera mångfalden av e-betalningar. Som en följd av detta är handlaren, oavsett om det gäller fysiska eller elektroniska betalningar, i allt större behov av kostnadseffektiv administration. Betalningsmomentet är en central del av köpupplevelsen varför det är viktigt med kunskap om hur barriärerna för konsumentens val av e-betalningar kan sänkas eller elimineras helt. För att lyckas erbjuda effektiva betaltjänster måste konsumenten sättas i centrum. Som tidigare nämnts så har Paynova omförhandlat avtal, som reglerar betalning för sålda aktier i Chinova, med Great Union Investment Ltd (GUI). Nytt avtal är nu på plats innebärande att GUI får förlängd kredittid för att kunna göra de investeringar som krävs i Chinova, utöver de redan gjorda investeringar som uppgår till drygt 30 MSEK, där Paynova har både ett aktieinnehav samt ett licensavtal. Som nytillträdd VD sedan februari i år ser jag trots nuvarande situation stora möjligheter i Paynovas framtida utveckling. Viktigt för bolaget är att möta marknadens framtida behov av säkra och välpaketerade lösningar för alla betalkanaler. För att ge ökad kraft i marknadsbearbetning och framtagande av strategisk plan har jag stärkt organisationen med ny försäljnings- och marknadschef.   Stockholm, maj 2013 Daniel Ekberger ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, vd Paynova Telefon: 08 – 517 100 00   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.