Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

FÖRSTA KVARTALET 2015

  • Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,9).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 MSEK (-0,7).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 MSEK (-1,0).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,01).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Tecknat de första avtalen rörande det nya marknadserbjudande Faktura som tjänst.
  • Lanserat och skrivit de första avtalen för DCC.
  • Tecknat ett konvertibelt lån.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Nordens ledande e-handlare SJ tecknar avtal rörande Faktura som tjänst.
  • Paynova väljer att fortsätta såsom betalningsinstitut och drar tillbaka sin kreditmarknadsbolagsansökan.

  VD-KOMMENTAR SJ VÄLJER ”FAKTURA SOM TJÄNST” Paynovas lansering av ”Faktura som tjänst” slår väl ut i marknaden vilket bekräftas av att SJ, Nordens ledande e-handlare, väljer vårt erbjudande. För SJ är det viktigt att bibehålla kundrelationen och själva bestämma affärsvillkoren utan att behöva investera i en egen lösning. SJ erbjuder idag inte faktura och delbetalning online men möter nu sina kunders önskemål om ytterligare betalningsalternativ. Paynova levererar utöver utvecklad mjukvara även administration, riskbedömning och kundtjänst inom ramen för SJs starka varumärke. Vi har påbörjat den viktiga detaljeringsfasen och lansering kommer att ske under året. Paynova får fortsatt bra bemötande i marknaden och har pågående diskussioner med stora etablerade e-handlare på den Svenska marknaden. De flesta handlare vill se över möjligheten att återta kundägarskapet och samtidigt få större del av de intäkter de skapar genom att erbjuda faktura men framför allt delbetalning. Idag tjänar de som erbjuder fakturaköp mycket pengar på handlarnas flöden vilket vi inte ser som rimligt över tid. Paynovas affärsmodell är attraktiv då den bygger på delning av såväl intäkter som kostnader och vi sätter oss i samma båt som handlaren. Det kan låta attraktivt för en större handlare att utveckla sin egen lösning men mycket svårt att försvara ekonomiskt. Med Paynovas erbjudande uppnår handlaren sina syften utan att behöva investera själva och drar samtidigt många fördelar från en storskalig lösning. Deloitte påvisar tydligt in sin årsrapport ”Deloitte e-commerce Point of View” att e-handeln brottas med lön-samhetsproblem i jakten på kundkonvertering och tillväxt. Det gör att många e-handlare behöver hjälp med den kapitalbindning som kommer med kreditgivning från faktura och delbetalning. För att möta Handlarens behov utvecklar Paynova tillsammans med en Svensk bank en lösning för att på ett dynamiskt sätt kunna erbjuda upp till 100 % belåningsgrad och därmed frigöra den kraft som behövs för att fler handlare ska kunna erbjuda sin egen fakturalösning. Daniel Ekberger, Stockholm maj 2015 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766 Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015 kl. 09:30. OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.