Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2016

FÖRSTA KVARTALET 2016

  • Intäkterna uppgick till 6,4 MSEK (6,3).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 MSEK (-2,0).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -4,5 MSEK (-2,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-2,5).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Konvertering av skuldebrev till aktier.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Paynova har genomfört en riktad nyemission.
  • Lansering av Faktura som Tjänst på SJs nya hemsida.

  VD-KOMMENTAR PAYNOVAS FAKTURATJÄNST NU LANSERAD I STOR SKALA Paynova har tagit ännu ett betydelsefullt steg i sin etableringsresa för konsumentkrediter genom hanteringen av SJs faktura- och delbetalningsflöden. Från och med lanseringen av sin nya hemsida i april erbjuder SJ numera sina kunder möjligheten att betala resor via faktura eller delbetalning. SJ är en betydande e-handelsaktör med ett mycket starkt varumärke som själv vill sköta kommunikationen med sina kunder utan mellanhänder. Det är centralt för SJ att bibehålla kundrelationen genom hela köpprocessen samt att själv bestämma affärsvillkor och tonalitet i kravhantering och fakturering. Partnerskapet med Paynova uppfyller alla dessa villkor. Vi hanterar samtliga betalmetoder för SJs räkning och tillhandahåller såtillvida en helhetsleverans som är unik på marknaden. Paynova tecknade i april avtal om att leverera Faktura som Tjänst till Tågkompaniet, ett helägt dotterbolag till statliga NSB AS i Norge. Tågkompaniet är en väletablerad aktör i Sverige som genomför ca 5 miljoner tågresor per år och deras nya bokningssystem, från leverantören Linkon, möjliggör försäljning även av andra typer av transporter. Paynova är helhetsleverantör även till Tågkompaniet och tillhandahåller med andra ord samtliga betalmetoder. Paynovas arbete för vår kund inom sjuk- och hälsovården fortskrider planenligt. Aktören utvidgar för närvarande sitt erbjudande till att även innehålla konsumentkrediter och Paynovas initiala roll är att bistå med rådgivning. Vårt integrationsarbete för kundens räkning kommer att påbörjas under andra kvartalet. Lansering av tjänsten är planlagd till efter sommaren och kommer att skalas upp över två års tid. För Paynovas del har kunden potential att bli ett ännu större konto än SJ och samarbetet innebär dessutom en etablering av Paynova på övriga marknader i Norden. I april genomförde vi en riktad emission på 11,2 MSEK. Den riktade sig i huvudsak till investeringsfirman Origo Capital och deras aktiehedgefond Origo Quest 1 med fokus på långsiktiga och selektiva investeringar i nordiska småbolag. Det känns mycket positivt att i ett relativt tidigt skede av Paynovas nysatsning få in ett institutionellt ägande med ett långsiktigt perspektiv. Det anskaffade kapitalet kommer att gå in i den fortsatta etableringen av affärsområdet Konsumentkrediter. Paynova har på kort tid lanserat sitt nya koncept inom konsumentkrediter och är redan etablerade som en av de större aktörerna i segmentet. Våra affärer är stora och införsäljningstiderna framförallt vad gäller konsumentkrediter är långa. Beslut om kreditgivning tas av kundernas koncernledningar och medför längre processer än beslut om andra betalningslösningar som generellt tas av gruppen för e-handel. Det råder dock inget tvivel om att vårt erbjudande och vår affärsmodell möter de framtida kraven från större e-handlare med etablerade varumärken. Vi ger e-handlare möjligheten att erbjuda sina egna konsumentkrediter utan att behöva bygga upp en egen lösning från grunden. Jag är stolt över det bemötande vi får hos e-handlarna när vi presenterar vårt erbjudande och jag blickar förväntansfullt framåt. Daniel Ekberger, Stockholm maj 2016 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 09:30.