Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2017

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2016 om inget annat anges.)
FÖRSTA KVARTALET 2017

  • Intäkterna uppgick till 8,2 MSEK (6,4).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,0 MSEK (-4,0).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -5,0 MSEK (-4,5).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-5,3).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

  • Paynova förstärker styrelsen.
  • Paynova har genomfört en riktad nyemission.

VD-KOMMENTAR
PAYNOVA EN VIKTIG PUSSELBIT I DIGITALISERINGEN
Digitaliseringsskiftet i marknaden kan beskrivas som en av de största strukturella förändringarna i vår tid. Det faktum att digitaliseringsprocessen för de flesta företag, däribland Paynovas potentiella kunder, är utmanande och förenad med viktiga strategiska frågeställningar öppnar upp stora möjligheter för Paynova. När de stora företagen drivs till att öppna upp för nya samarbetsformer och till att kontinuerligt lyssna och lära av sina kunder ställs nya krav på datainsamling. Med vårt kunnande och våra kundanpassade lösningar är vi helt rätt positionerade att möta dessa krav.
Paynova har de senaste tre åren arbetat fram ett koncept där vi förflyttar ägandeskapet av kundrelationen och ekonomin kring konsumentkrediter tillbaka till företagen. Paynova ser detta som en i grunden självklar utveckling, samtidigt som vi noterar att den på många håll går i en motsatt, och ur företagens perspektiv ofta kontraproduktiv, riktning. Inom betalningar ser vi finansbolagen ta över kundrelationer och kapitalisera på företagens kundbaser, inom hotellbranschen noterar vi bokningsplattformarnas framfart och vi observerar på samma sätt hur utgivare av bostadslån utmanas av olika förmedlingssajter, för att nämna några exempel.
Vi på Paynova får varje dag bekräftat att det vi gör är rätt. De stora, tongivande företag vi träffar berättar om den förflyttning som de måste göra under 2017 och 2018. Förflyttningen omfattar bland annat en förädling av kundrelationerna och för det krävs insamling av data. Utöver att Paynovas erbjudande möter dessa behov för datainsamling och bygger på transparens samt flexibilitet så innebär det också en möjlighet till förbättrad lönsamhet i digitaliseringens kölvatten.
När det gäller det längre investeringsperspektivet har vi kommit mycket långt på kort tid. Vi följer vår plan och lanserar nu i maj ytterligare kunder, däribland Tågkompaniet och Fredells. Lanseringen av vårdkunden sker så snart denne fått alla regulatoriska delar på plats. Vi kommer då inleda vårt partnerskap med några mindre pilotkunder för att därefter skala upp tjänsten.
I mitt senaste VD-ord berättade jag att vi gått in i en ny fas med en vässad försäljningsstrategi och skärpt fokus på sälj- och marknadsaktiviteter. Hitintills har vi i mångt och mycket byggt vår försäljning på ledningens nätverk och förmåga att vara rådgivare i marknaden. Den strategin har genererat flera pågående diskussioner med stora företag som kommer att innebära betydande värde för Paynova. Då vi primärt riktar oss mot stora företag ser vi att beslutsprocesserna är längre än beräknat. Vi är nu redo att bygga upp vår sälj- och marknadsbearbetning med samma höga kravställning som vi haft på vår produkt- och IT-utveckling. Vi har utannonserat tjänsten som försäljnings- och marknadschef och förekommer genom att ta in seniora affärspersoner med breda kontaktnät för ökad försäljning. Två nyckelspelare är på plats sedan några veckor och ytterligare en person kliver på i början på maj.
Det växande intresset för oss som bolag bekräftas från flera håll och inte minst av det faktum att Bo Mattsson och Johan Åberg har tackat jag till att gå in som styrelseledamöter i bolaget. Bo kommer med in med gedigna kunskaper kring att bygga bolag, däribland den senaste succén Cint som han förra året sålde till Nordic Capital. Cint byggdes mycket framgångsrikt med en stark sälj- och marknadskultur, något som vi kommer att dra nytta av på Paynova. Med erfarenhet från VD-rollen i bolag som Jula, KappAhl och Bauhaus besitter Johan unika kunskaper i hur våra framtida kunder tänker och vilka krav de ställer.
Jag riktar detta VD-ord till våra trogna aktieägare och vill belysa Paynovas roll i morgondagens digitala värld. 2016 var Paynovas lanseringsår där vi skapade ”proof of concept” i marknaden och jag står fast vid att 2017 kommer att bli vårt etableringsår då vi skriver ytterligare strategiska kundavtal.
Daniel Ekberger, Stockholm maj 2017
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2017 kl. 08:45 CEST.