Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges.)

FÖRSTA KVARTALET 2018

 • Intäkterna uppgick till 8,2 MSEK (8,2).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 MSEK (-3,0).
 • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6,7 MSEK (-5,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-5,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Pinchos har lanserat Faktura som tjänst på samtliga sina cirka 50 restauranger.
 • Payzmart har lanserat ytterligare klinik inför en mer expansiv utrullning under 2018 och framåt.
 • Skruvat.se har påbörjat lansering av Faktura som tjänst.
 • Paynova har utvidgat sitt krediterbjudande med B2B-faktura.
 • Paynova har lanserat ny grafisk profil och uppdaterad hemsida.
 • Paynova internationaliserar och lansering av faktura- och delbetalningstjänster i Norge.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Nytecknat avtal avseende Faktura som tjänst med en aktör inom servicebranschen.
 • Arvode från samarbetsavtal med konsultbolaget PolarCape kommer delvis kvittas mot aktier i Paynova.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVA GÖR STORA OCH VIKTIGA FRAMSTEG

Rent finansiellt är denna rapport i linje med föregående kvartal. Operativt och affärsmässigt finns det dock tydliga skillnader. Paynova har gjort stora framsteg de senaste månaderna och utgångsläget är det starkaste någonsin. Vi har ett kontrakterat transaktionsvärde på över 8 miljarder kronor i en marknad som är under stark tillväxt och i en historisk förändring.
Vi ser en tydlig trend där traditionell butiksrörelse och snabbväxande e-handel tydligare möts i en och samma kundupplevelse gällande betalningar. Vår bedömning är att den sömlösa omnikanalupplevelsen är en realitet under 2018. Med det sagt känns det skönt att kunna konstatera att Paynova har en stark position i den förflyttningen.
Paynova har de senaste sex till nio månaderna gjort fem lyckade kundintegrationer av etablerade varumärken. Vi har skrivit tre strategiskt viktiga avtal – två är tagna direkt från marknadens dominant och största konkurrent. Parallellt har vi också breddat vårt erbjudande för att möta våra kunders krav. Paynova erbjuder numera både fakturaköp och B2B-faktura. Vidare har vi internationaliserat vår plattform för att kunna möta en framtida uppskalning – detta är ett arbete som gjorts i nära dialog med kund.
Det viktigaste för Paynova nu är att lyckas bygga förtroende för vår affärsmodell och lösning genom lyckade integrationer med namnkunniga och etablerade aktörer på marknaden. Förtroende förtjänas över tid. Vi gör entré med ett innovativt koncept där vi flyttar tillbaka makten till handlarna. Tillsammans med just handlarna skapar vi den ultimata upplevelsen för deras kunder – samtidigt som våra lösningar ger ökad lönsamhet.
Under maj lanserar bildelssajten Skruvat sin nya betallösning i Sverige. Vi kan redan nu konstatera att den nya kassalösningen som tagits fram i samarbete med Paynova, konverterar bättre än befintlig checkout med nuvarande leverantör. Lanseringen är en viktig milstolpe för Paynova och bygger förtroende för vår lösning i pågående marknadsbearbetning. I praktiken innebär det också ökade intäkter från såväl merförsäljning som kredittjänster. Då Skruvat är en av de största renodlade onlineaktörerna har arbetet med checkouten varit extra viktigt för Paynovas framfart och det känns mycket inspirerande att få lansera och förfina kassalösningen ytterligare över tid.
Därefter väntar en lansering för en ledande och snabbt växande aktör inom servicebranschen. Här tar vi med oss lärdomar och erfarenheter från tidigare integrationer och det ska bli spännande att få avslöja aktörens identitet. Varumärket i fråga kommer utan tvekan att skapa ytterligare ”buzz” kring Paynova!
Vidare pågår ett arbete för en befintlig kund där vi ska leverera båda ”Pay later” och ”Pay now” för fysisk miljö. Vi tar här ytterligare ett steg och integrerar direkt i kundens kassasystem. Vi samarbetar i detta projekt med en av de största POS-leverantörerna på marknaden och lösningen är tänkt att lanseras skarpt under hösten.
För att öka vår kostnadseffektivitet – och för all del leveransförmåga – har vi under kvartalet beslutat att förlägga delar av vår IT-avdelning till Makedonien. Detta kommer att ske i samarbete med PolarCape och vår nya IT-partner har valt att i stor utsträckning ta betalt i aktier, vilket visar på stark tilltro för det som Paynova vill skapa. Arbetet är redan i full gång och de första makedonska utvecklarna har redan varit på plats i Stockholm för att ”bli ett med Paynova”.
Till sist: Tidigare uttalande om att 2017 års tillväxt inom fokusområdet Konsumentkrediter ska överträffas i både absoluta och relativa tal under året kvarstår. Kostnadsnivån bedöms ligga fast under året och EBITDA bedöms vara positivt vid årsskiftet.
Daniel Ekberger
Stockholm maj 2018
———————————————————————————————————————–

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD, Paynova ABDaniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 – 820 766
Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova ABBjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)739 – 109 050
OM PAYNOVAPaynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 08:30 CEST.