Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

Siffrorna avser koncernen. Sifferuppgifter inom parantes avser motsvarande period 2020 om inget annat anges.

FÖRSTA KVARTALET 2021

  • Intäkterna uppgick till 6,0 MSEK (8,9).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -8,8 MSEK (-4,5).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -14,0 MSEK (-7,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -14,7 MSEK (-9,3).
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,07 (-1,03).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2021

  • Paynova har expanderat sitt erbjudande i ytterligare två marknader och finns nu i totalt 8 europeiska länder för att möta samarbetet med PayPal och vara ett relevant alternativ för andra större internationella betalplattformar.
  • Paynova tillfördes 58,7 MSEK genom dels företrädesemission om 48,7 MSEK och dels riktad emission till bolagets huvudägare Rieber & Son samt RoosGruppen om 10 MSEK.
  • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Ny design och funktionalitet för Paynovas strategiskt viktiga konsumentportal har lanserats hos alla handlare. Därutöver har kreditplattformen Elastq satts i produktion och är nu med gott resultat live hos ett fåtal mindre pilotkunder.
  • Coronaviruset COVID-19 påverkar världsekonomin där många branscher och marknader drabbas negativt. Paynova har bland annat kunder inom resebranschen vilket är en utsatt bransch i spåret av Coronaviruset COVID-19.

VD-KOMMENTAR

PAYNOVA REDO FÖR ACCELERATION  

STABIL BNPL INTÄKT TROTS STOR INVERKAN AV PANDEMIN

De negativa effekterna av Covid-19 slog hårt på årets första kvartal som är den hitintills värst drabbade perioden sedan pandemin startade. I vår kärnaffär, BNPL (Buy Now Pay Later), minskade intäkter enbart från SJ med knappt 20 procent jämfört med föregående kvartal. Vår nya affär med Tradera fortsätter dock att växa vilket gör att vi totalt kan uppvisa en stabil intäktsnivå från föregående kvartal. Vi har under perioden utvecklat affären i nära samarbete med Tradera och kan se att andelen återkommande kunder och transaktioner successivt ökar vilket borgar för ytterligare kontinuerlig tillväxt under året.

NYA KUNDER OCH STARK OPERATIV FRAMDRIFT

Tydligt fokus under perioden har resulterat i stark teknisk och operativ framdrift. Marknaderna Norge och Danmark har adderats under kvartalet och Paynova kan därmed erbjuda större betalplattformar BNPL i åtta europeiska marknader. Ny design och funktionalitet för Paynovas strategiskt viktiga konsumentportal har lanserats hos alla handlare. Förutom att den nya konsumentportalen gör det än enklare för konsumenter att betala både nu och senare är den strategiskt viktig för vår europeiska expansion. Därutöver har kreditplattformen Elastq satts i produktion och är nu med gott resultat live hos ett fåtal mindre pilotkunder. Elastq bidrar till en marknadsledande flexibilitet att skapa nya och efterfrågade BNPL-produkter.

Under perioden har vi produktionssatt BNPL för ett antal nya handlare så som TT-Line och Medborgarskolan. I maj månad förväntas ytterligare kunder så som Funmed och Upgrit var i produktion.

REDO ATT ACCELERERA

Vårt samarbete med PayPal löper på väl men etableringen av en gemensam försäljningsmodell har inneburit att den initiala försäljningsprocessen tagit längre tid än förväntat. Vi ser dock att det förberedande arbetet kommer att betala sig och vi samarbetar idag gällande ett flertal stora europeiska och svenska potentiellt gemensamma handlare varav några av dessa  är i kontraktsstadie. Paynova har även gjort konkreta framsteg i pågående dialoger med ytterligare större internationella betalplattformar under perioden.

Båda våra storägare Rieber&Son samt RoosGruppen utökade sina positioner i Paynova under perioden i den nyemission som tillförde bolaget ca 59 MSEK. Det tillförda kapitalet möjliggör fullföljandet av lagd internationell tillväxtplan. Vi är nu redo att accelerera.

2021 – ETT HÄNDELSERIKT OCH VIKTIGT ÅR FÖR PAYNOVA

Paynova erbjuder idag BNPL i totalt åtta europeiska marknader. Med högt tempo har Paynova sedan i somras etablerat sig som en internationell BNPL-Hub med erbjudande i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna. Den internationella expansionen sker i linje med kommunicerad strategi för att tillgodose PayPals och övriga betalplattformars behov av en internationell BNPL-leverantör. Likt andra stora och högt värderade Fintech-bolag har vi investerat i en skalbar infrastruktur med internationell bredd för långsiktig tillväxt.

Vi kommer under året fortsätta att investera i vår teknikplattform samt vidareutveckla vår internationellt skalbara infrastruktur för att nå målet 15 marknader och 50 miljoner transaktioner 2023.

Later is Greater
 

David Larsson

Stockholm, maj 2021

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD, Paynova AB
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)725-50 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattformen Elastq för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Informationen har lämnats för offentliggörande den 6 maj 2021 klockan 07.30 CEST.