Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2003

* Resultatet efter skatt uppgick till – 18 305 tkr* Transaktionsvolymen för perioden uppgick till 3 143 tkr* Intäkterna uppgick till 218 tkr* Bruttomarginalen, intäkt mot transaktionsvolym, uppgick till 6,9 %* Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 17 914 tkr* Avtal har under perioden skrivits med 245 e-handlare, en ökning med 260%För fullständigt dokument se bifogad fil