Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2012

  VD – KOMMENTAR TRANSAKTIONSVOLYMERNA ÖKADE MED 6 PROCENT Årets tredje kvartal gav god tillväxt på transaktionsvolym och intäkter. Resultatet är också Paynovas bästa hittills. Framförallt har nya kunder tecknade 2011 – 2012 gett effekt på siffrorna, vilket är extra tillfredsställande. Utvecklingen för kommande kvartal ser också den positiv ut. Ett tongivande tillskott i kundstocken är Systembolaget, som i det nya initiativet att förbättra servicen genom hemleveranser till hushållen valde Paynova som betaltjänstleverantör. Upphandlingen genomfördes tidigare i år och Paynova vann i konkurrens med de andra stora nordiska aktörerna. Som jag tidigare nämnt är processing av transaktioner ett område där stora handlare ständigt pressar leverantörernas priser, något som även påverkar Paynova och bolagets marginaler. Paynova ser detta som en naturlig utveckling. Eftersom Paynova sedan flera år planerat för och inriktat sin försäljning mot de större och mer komplexa e-handlarna, där transaktionsprocessing bara är en del av den helhetstjänst handlaren behöver, känner jag mig trygg i att vår positionering som den strategiskt rätta partnern för stora och krävande handlare ska ge fortsatt goda och växande intäkter. Paynova arbetar fortsatt med att ytterligare förstärka infrastrukturen för Paynovas betalplattform. Ett första kundseminarium kring detta genomfördes i början av oktober på Stockholm Waterfront. Bakgrunden är att stora e-handlare alltmer är beroende av högsta möjliga tekniska tillgänglighet i kombination med väl fungerande SLA-avtal, något som hittills lyst med sin frånvaro på PSP-marknaden. Seminariet är en del i en hel seminarieserie med syftet att ytterligare sprida kunskap till de nordiska handlarna. Vi planerar nu också Paynovas deltagande vid den årliga Distanshandelsdagen i Borås, som i år sker den 15:e november. Paynova kommer att delta tillsammans med partnern Payzone. I Kina har Chinova genomgått förändringar i bolagsstruktur och bolagsledningens sammansättning. Under perioden har CUP E-mall fortsatt varit aktiv, dock har marknadsaktiviteter kring den större relanseringen av E-mallen inte kunnat genomföras som planerat. Den ökade transaktionstillväxt jag såg fram emot i mitt förra vd-ord har således ännu inte blivit verklighet, och Paynova har som en följd av detta haft en svag intäktsström från Chinova. Simon Thaning Stockholm oktober 2012 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Simon Thaning, vd Paynova Telefon: 070-787 19 70   OM PAYNOVA Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst riktad framförallt till större e-handlare. Därutöver erbjuds en betaltjänst som gör det möjligt för västerländska e-handlare att sälja sina produkter på den kinesiska marknaden. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.   (För fullständig rapport, se bifogad fil)