Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2014

TREDJE KVARTALET 2014

 • Intäkterna uppgick till 5,9 MSEK (7,1).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,6 MSEK (1,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 MSEK (0,6).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (0,01).  

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Paynova har förlängt avtalet med SJ i ytterligare två år.
 • Paynova redovisar engångskostnader uppgående till 2,1 MSEK.  

  JANUARI – SEPTEMBER 2014

 • Intäkterna uppgick till 19,7 MSEK (20,5).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,5 MSEK (0,0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,9 MSEK (-2,1).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,02).  

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Paynova har startat införsäljningen av det nya marknadserbjudandet ”Faktura som tjänst”.
 • Paynova har lanserat en ny hemsida samt ny responsiv betalsida.  

  VD – KOMMENTAR  PAYNOVA LANSERAR ”FAKTURA SOM TJÄNST” Paynova processar idag ca 15% av alla online-betalningar i Sverige och befäster därmed sin ställning inom e-handel. Verksamheten är stabil och Paynova har under året utvecklat den tekniska leveransen såväl som tagit in flertalet intressanta varumärken. Processingpriserna i marknaden är dock under stor press och intäkterna exklusive engångseffekter är oförändrad i förhållande till föregående år.   Paynovas resultat har under kvartalet belastats med engångseffekter uppgående till 2,1 MSEK, varav 1,4 MSEK avser omstruktureringar i organisationen och 0,7 MSEK kopplat till omförhandlade kundavtal vilket påverkade bolagets intäkter för kvartalet retroaktivt.   Paynova gör framsteg med sin nya affär och utvecklingen av teknik- och marknadserbjudande är i linje med beslutad affärsplan. Paynova har under året lagt grunden för tillväxt genom byggandet av en organisation som besitter rätt kompetens och har rätt profil för exekvering. I syfte att stärka bolagets kundservice skapades under tredje kvartalet funktionen ”Service & Delivery” som är en utvidgning av tidigare ”Operations”. En viktig del utöver kundtjänst är att vara en tydlig kravställare av nyutveckling, daglig drift och underhåll.   Under det senaste året har följande gjorts för att skapa det nya Paynova och långsiktig lönsamhet:

 • Genomfört riktad nyemission till VD och försäljningschef
 • Förvärvat och vidareutvecklat bolagets fakturaplattform för e-handel
 • Tagit fram och beslutat om 3-årig affärsplan
 • Som första PSP i Norden integrerat MasterPass
 • Genomfört företrädesemission, om 19 MSEK, vilken övertecknades till 123%
 • Flyttat till nya lokaler som är bättre anpassade för ny Paynova
 • Genomfört organisationsförändringar för möjliggörande av nya Paynova och utökat organisationen med över 70% primärt inom IT och affärsutveckling
 • Upprättat och skickat in ansökan om att bli Kreditmarknadsbolag
 • Utvecklat lösning för och tecknat avtal om att bli först ut i norra Europa med DCC online (Dynamic Currency Conversion)
 • Utvecklat och startat införsäljning av Paynovas nya marknadserbjudande ”Faktura som tjänst”  

  Paynova lanserar snart sitt nya erbjudande, ”Faktura som tjänst”, där Handlaren själv kan erbjuda kunder online att betala senare. Erbjudandet innebär ett tydligt kundägarskap i kombination med marginalförstärkning från traditionell säljfinansiering. Paynova har under Q4 påbörjat införsäljning av det nya erbjudandet vilket lanseras efter årsskiftet. Vi får ett positivt bemötande i marknaden. Att i samma leverans kunna erbjuda övriga efterfrågade betalmetoder i marknaden är en påtaglig styrka. I november lanserar Paynova en ny responsiv betalsida som stödjer den nya affären och knyter ihop helheten. För att upprätthålla tempot i den marknadsförflyttning som Paynova är mitt uppe i kommer bolaget att behöva stärka sitt kapital i början på nästa år med 5-6 MSEK. När Paynova blir Kreditmarknadsbolag kommer det att krävas en större kapitalskaffning, inom 12 månader efter erhållet tillstånd, för att inneha en initial kapitalbas uppgående till minst 5 MEUR.   Daniel Ekberger Stockholm oktober 2014   ————————————————————————————————   FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, vd Paynova Telefon: 070 – 882 07 66   Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 oktober 2014 klockan 09.00.     OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.   Mer information finns på www.paynova.com