Financial statement

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2016

TREDJE KVARTALET 2016

  • Intäkterna uppgick till 7,4 MSEK (6,9).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,9 MSEK (-1,4).
  • Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6,0 MSEK (-1,8).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-2,5).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,02).

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

  • Intäkter från affärsområdet Konsumentkrediter nu i paritet med affärsområdet Processing.
  • Nedsättning av aktiekapitalet beslutad på årsstämman har slutförts.
  • Tecknat låneavtal med samarbetspartner.
  • Tecknat samarbetsavtal med bokningsplattformen Amadeus.

  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Paynova har genomfört en riktad nyemission.

  VD-KOMMENTAR PAYNOVA ÖKAR INTÄKTER FRÅN KONSUMENTKREDITER Paynova redovisar nu lika stora intäkter från det växande affärsområdet Konsumentkrediter som från affärsområdet Processing. Den nya intäktsfördelningen markerar ett viktigt steg i Paynovas utvecklingsresa och är ett tydligt kvitto på att den plan som bolaget har lagt håller. Affärsmodellen för det nyetablerade affärsområdet Konsumentkrediter fungerar med andra ord väl – och vi kan bekräfta att vår konsumentkreditlösning genererar substantiella intäkter till e-handlarna och därmed även till Paynova. I och med den framgångsrika etableringen av vår fakturatjänst står vi nu rustade för att till låga uppstartskostnader ta in nya kunder och hantera omfattande transaktionsvolymer. Införsäljningstiderna för Paynovas tjänster är som bekant långa men vi är väl positionerade och för fortsättningsvis intressanta diskussioner med ett stort antal väletablerade aktörer, som var för sig skulle innebära en påtaglig förflyttning på intäktssidan. SJ har som tidigare nämnts valt att ta bort direktbanksbetalningar som alternativ betalmetod, en förändring som skedde i samband med SJs lansering av Paynovas lösning Faktura som tjänst. Elimineringen av möjligheten till direktbanksbetalning är en explicit bekräftelse på den tilltro som finns i vår leverans av Faktura som tjänst och en förflyttning mot våra högmarginalprodukter. Kortsiktigt får beslutet givetvis en viss ekonomisk påverkan på Paynovas intäkter och därmed vår ambition om ett positivt resultat i slutet av året. Samtidigt informeras SJs kunder kontinuerligt om möjligheten att snabbt och enkelt betala sina biljetter med faktura eller delbetalning och transaktionsvolymerna har potential att öka över tid. Vi har under hösten arbetat med vår kund inom sjuk- och hälsovården och bistått med rådgivning såväl som förberedande tekniskt arbete. Kundens utökade erbjudande kring konsumentkrediter kräver tillstånd från Finansinspektionen och ansökningsprocessen har dragit ut på tiden. Detta ger en senareläggning av planerad driftstart vilken nu kommer att ske först under nästa år. Vi har fortsatt stor tilltro till kundens potential att etablera sig inom tjänstesektorn och de möjligheter som det innebär för Paynova. Inom affärsområdet Processing har Paynova ingått ett unikt samarbetsavtal med bokningsplattformen Amadeus, ett avtal som omfattar processing av betalningar såväl som hantering av klientmedel. Samarbetet öppnar upp nya möjligheter för Paynova och bevisar ytterligare vår förmåga att leverera till stora kunder med höga krav på flexibilitet och tillgänglighet. Amadeus är en världsledande bokningsplattform som är etablerad i 73 länder med fokus på reseindustrin. Amadeus kan nu erbjuda både befintliga och nya kunder svenska direktbanksbetalningar såväl som övriga lokala betalmetoder. Daniel Ekberger Stockholm november 2016 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 08:45.