Financial statement

PAYNOVA: DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2005

Vds kommentar ”Utlandsvolymerna tar fart, svarar för över 50 procent”Efter sex års utvecklingsarbete och investeringar på cirka 140 miljoner kronor har vi de senaste månaderna kunnat glädjas över en märkbart positiv utveckling för Paynova. Volymerna fortsätter att växa och accelererade dessutom mot slutet av tredje kvartalet. Det känns även skönt att en garantilösning för den liggande finansieringsplanen också finns på plats, så att vi kan lägga all vår kraft på den operativa verksamheten. Tillväxten i transaktionsvolym tog rejäl fart i slutet av kvartalet med en ökning på hela 75 procent i september. Resultatet efter skatt uppgick under tredje kvartalet till -9 496 TSEK, en förbättring jämfört med andra kvartalet. Volymtillväxten sker framförallt utomlands. Frankrike går starkt, men på senare tid har också USA etablerats som en alltmer intressant marknad, med betydande volymer och stor potential. I oktober utgjorde de utländska volymerna mer än hälften av de totala volymerna. Även intäktsutvecklingen ser positiv ut. Den goda tillväxten i antalet registrerade Paynova-plånböcker, som idag uppgår till cirka 350 000, har fått effekter inte bara i volymutvecklingen utan också i resultaträkningen. Det syns framförallt efter rapportperiodens utgång; oktober var Paynovas i särklass starkaste månad någonsin. Intäkterna i oktober ökade med 200 procent från det redan starka september.För att Paynova ska nå ett positivt resultat krävs dock fortsatt stora volymökningar. Fortsatta satsningar de senaste månaderna i form av driftsättningar och marknadsaktiviteter lägger en grund för ytterligare volymtillväxt. Exempel på detta är den nyligen genomförda driftsättningen tillsammans SJ i Sverige men framförallt intensifierade marknadsföringsinsatser utomlands både i Frankrike och USA samt tillsammans med STRATO i Tyskland. Dessa samarbeten kommer över tiden att ge ytterligare tillskott i volymerna. Tredje kvartalet skulle sammanfattningsvis kunna beskrivas som kvartalet då Paynova skiftade från lokal svensk verksamhet till internationell aktör. Den trenden har sedan förstärkts under fjärde kvartalet. Volymerna accelererar, affärsmodellen visar styrka.Paynova står idag starkt rustat för ytterligare volymtillväxt och nya spännande kundrelationer. Stockholm den 10 novemberLars EkstedtVd och koncernchefDelårsrapporten i sin helhet finns att tillgå på www.paynova.com.För mer information vänligen kontakta: Lars Ekstedt, VD och koncernchefPaynova AB Mobil: +46 (0)70 374 27 37Direkt: +46 8 517 100 37e-mail: lars.ekstedt@paynova.comPaynova erbjuder en komplett lösning för betalningar via Internet. Kunderna kan välja det betalningssätt de önskar via Paynova-plånboken: kreditkort, Internetbank eller Paynova-plånbok. E-handlarna kan samla alla betalningar i ett gränssnitt och med en motpart – Paynova. Paynova har avtal med över 900 e-handlar, framförallt inom de prioriterade segmenten resor, detaljhandel media och nätverksspel. Exempel på avtalspartners är Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW, Fujifilm Sverige och TV4. Paynova har 25 anställda och är sedan 2004 noterat på NGM. Mer information finns på www.paynova.se