Financial statement

RÄTTELSE AV DELÅRSRAPPORT

I VD-ordet angavs följande: Därutöver fortsätter samarbetet med Beijing Cyber Recreation Development Corp (CRD) enligtplan. Det exklusiva partneravtalet avseende betaltjänstermed CRD beräknas generera cirka 1 miljardRMB i månatliga transaktionsvolymer. Beloppetmotsvarar cirka 1 miljard SEK och beräknas genereranettointäkter för Paynova om 1 procent ellermer än 100 miljoner SEK per månad redan under slutet av2010.Korrekt information är följande: Därutöver fortsätter samarbetet med BeijingCyber Recreation Development Corp (CRD) enligtplan. Det exklusiva partneravtalet avseende betaltjänstermed CRD beräknas generera cirka 1 miljardRMB i månatliga transaktionsvolymer. Beloppetmotsvarar cirka 1 miljard SEK och beräknas genereranettointäkter för Paynova om 1 procent ellermer än 100 miljoner SEK per år redan under slutet av2010.Ny korrigerad delårsrapport bifogas.