Press release

ÄGARFÖRÄNDRINGAR

Styrelseledamoten och störste aktieägaren Dan Blomberg har inklusive närstående och bolag köpt ytterligare 25 000 aktier i Paynova AB varvid det totala innehavet uppgår till 1 493 270 aktier exklusive optioner.
Styrelseledamoten Magdalena Bonde har sålt 25 000 aktier i Paynova AB och har därmed ett kvarvarande innehav på 0 aktier och 50 000 optioner.
För ytterligare information, kontakta:
Mats Jonnerhag, informationschef, Paynova AB
Tfn: 0708 – 754 920, e-post: mats.jonnerhag@paynova.com
Pelle Hjortblad, Vd, Paynova AB
Tfn: 0701 – 810 110, e-post: pelle.hjortblad@paynova.com
www.paynova.com
Om Paynova:
Paynova (noterad på NGM: PAY) är ett betalprocessföretag (Payment Service Provider, PSP) med en komplett transaktionsprocessor som erbjuder flera tjänster/accessformer för betalningar och andra transfereringar via Internet.
Betaltjänsterna som är inriktade mot främst segmenten Resor, Media och Detaljhandel är bland annat Paynovaplånboken, Storkundstjänster, Mobila tjänster, Partnernätverkstjänster och Utbetalningstjänster. Transaktionerna processas mellan e-handlare, konsumenter, banker och övriga aktörer snabbt, enkelt, säkert och kostnadseffektivt.
Paynovas transaktionsprocessor och betaltjänster kopplas ihop med traditionella banker, kortföretag och andra PSP till en heltäckande finansiell infrastruktur med såväl geografisk täckning som möjligheter att minimera transaktionskostnaderna.
I Paynovas Partnernätverk ingår väletablerade Internetbanker, kortföretag (VISA, MasterCard m fl), PSP och andra liknande aktörer (GZS/easycash, Paybox, TripleDeal, WM-DATA m fl). Via VISA och MasterCard kan Paynova ansluta transaktioner globalt med mer än 20 000 banker. Paynovas nuvarande marknadsfokus är Europa. Viktigare avtal har nyligen träffats med till exempel SJ, Swebus Express och CDWOW.