Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Genomförd emission medför att antalet aktier och röster i Paynova AB (publ) utökats till 373 709 633 aktier.

Den riktade nyemissionen till investeraren Payzmart Sweden AB, vilken styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutade om under maj 2018 har registrerats. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 339 736 030 till 373 709 633. Aktiekapitalet har ökats till 9 462 685 SEK.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66
Bjarne Ahlenius, CFO Bjarne.ahlenius@paynova.com, Telefon: +46 (0)73-910 90 50
OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:30 CEST.