Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Genomförd emission medför att antalet aktier och röster i Paynovas AB (publ) utökats till 339 736 030.  

Den emission med företräde för aktieägarna som beslutades på Paynovas AB (publ) extra bolagsstämma den 12 oktober 2017 har under december registrerats. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 263 014 166 till 339 736 030. Aktiekapitalet har ökats till 8 602 440,66 SEK.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708 – 820 766
Bjarne Ahlenius, CFO, Paynova ABTelefon 0739 – 109 050
OM PAYNOVAPaynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:30 CEST.