Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Genomförd emission medför att antalet aktier och röster i Paynova AB (publ) utökats till 263 014 166 aktier. 

Den riktade nyemissionen till ett fåtal kvalificerade investerare, däribland den av valberedningen i Paynova föreslagna styrelseledamoten Bo Mattsson, vilken styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutade om under mars 2017 har registrerats. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 253 058 333 till 263 014 166 aktier. Aktiekapitalet har ökats till 6 659 769,80 SEK.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 mars 2017 klockan 10:50.