Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Genomförd emission medför att antalet aktier och röster i Paynova AB (publ) utökats till 253 058 333.

Den riktade nyemissionen till specialfonden Origo Quest 1 vilken styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutade om under oktober 2016 har registrerats under januari 2017. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 240 558 333 till 253 058 333. Aktiekapitalet har ökats till 6 407 678,60 SEK.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 januari 2017 klockan 08:45.