Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Genomförd emission medför att antalet aktier och röster i Paynovas AB (publ) utökats till 240 558 333.

Den riktade nyemissionen, till ett antal professionella och institutionella investerare, vilken styrelsen beslutade om med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har under maj 2016 registrerats. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 224 558 333 till 240 558 333. Aktiekapitalet har ökats till 24 055 833,3
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766
OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.
Mer information finns på www.paynova.com.
Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 maj 2016 klockan 16.45.