Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Innehavaren av det konvertibla skuldebrev som styrelsen i Paynova AB fattade beslut om den 26 mars 2015 begärde under slutet av mars 2016 konvertering i enlighet med konverteringsvillkoren. Under april 2016 har konverteringen registrerats och de nya aktierna tagits upp till handel. Konverteringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 213 333 333 till 224 558 333. Aktiekapitalet har ökats till 22 455 833,3 ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 april 2016 klockan 08.59.