Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Den emission med företräde för aktieägarna som beslutades på Paynovas AB (publ) extra bolagsstämma den 13 oktober 2015 har under december registrerats. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 160 000 000 till 213 333 333. Aktiekapitalet ökats till 21 333 333,3 SEK.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766   OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 december 2015 klockan 15.45.