Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Till följd av den riktade nyemissionen som beslutades på Paynova AB (publ) extra bolagsstämma den 19 december 2014 har antalet aktier och röster utökats från 146 131 018 till 160 000 000. Aktiekapitalet har ökats till 16 000 000 SEK. ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766   Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 januari 2015 klockan 09:40   om paynova Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.