Press release

Ändring av antalet aktier och röster i Paynova

Företrädes- och den riktade nyemissionen som beslutades på Paynovas AB (publ) extra bolagsstämma den 18 mars 2014 har tillsammans med apportemission avseende aktierna i Nikste Technology AB registrerats hos Bolagetsverket samt Euroclear. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 95 049 545 till 146 131 018. Aktiekapitalet ökas till 14 613 101,80 SEK.   ———————————————————————————————— FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova AB Telefon: 0708-820 766    Informationen är sådan som Paynova AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 maj 2014 klockan 09:00.   OM PAYNOVA Paynova erbjuder betalningslösningar online för handlare med krav på integrerade helhetslösningar likväl för de som efterfrågar paketerade standardprodukter. Paynovas mål är att avlägsna alla barriärer som står mellan handlaren, handlarens kund och ett lyckat köp. Paynova grundades 2001 och har idag en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för kortbetalningar, direktbanksbetalningar, faktura och digitala plånböcker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com.