Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Paynova AB (publ) meddelar idag att aktiekapitalet och antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har ändrats under juli månad 2020.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Paynova AB (publ) om att genomföra en emission av totalt 2 290 153 aktier med företräde för befintliga aktieägare vilken sedermera godkändes på extra bolagsstämma den 26 maj 2020. Emissionen har registrerats av Bolagsverket under juli månad. Per den 31 juli 2020 uppgår bolagets aktiekapital till 11 950 767 kronor och antalet aktier och röster till 11 950 767.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

David Larsson, VD
david.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova skapar marknadens mest moderna kreditlösningar för olika konsumentflöden. Dessa paketeras utifrån den nyutvecklade kreditplattform Elastq. för fintech-bolag såsom betalplattformar, finansiella institut och neobanker. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Main Regulated sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl.08.30 CEST.