Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Paynova AB (publ) meddelar idag att aktiekapitalet och antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har ändrats under januari månad 2020.

Den emission med företräde för aktieägarna som beslutades på Paynovas AB (publ) extra bolagsstämma den 24 oktober 2019 har registrerats under januari månad. Registreringen medför att Paynovas aktieantal och röster har utökats från 7 515 764 till 9 160 614. Aktiekapitalet har ökats till 9 160 614 kronor.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2020 kl.08.30 CET.