Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Paynova AB (publ) meddelar idag att aktiekapitalet och antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har ändrats under november månad 2019.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Paynova AB (publ) om att genomföra en riktad nyemission av 545 455 aktier som sedermera godkändes på extra bolagsstämma 24 oktober 2019. Nyemissionen har registrerats av Bolagsverket under november månad. Efter nyemissionen uppgår bolagets aktiekapital till 7 515 764 kronor och antalet aktier och röster till 7 515 764.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2019 kl.08.30 CET.