Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Paynova AB (publ) meddelar idag att aktiekapitalet och antal registrerade och utestående aktier och röster i bolaget har ändrats under september månad 2019.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i Paynova AB (publ) om att genomföra en nyemission av 20 000 000 aktier som sedermera godkändes på extra bolagsstämma 29 augusti 2019. Nyemissionen har registrerats av Bolagsverket under september månad. Efter nyemissionen uppgick bolagets aktiekapital till 17 649 490,02 kronor och antalet aktier och röster uppgick till 697 030 982.

Vid samma extra bolagsstämma den 29 augusti 2019 beslutades även om minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier i relation 1:100. Med anledning härav uppgår per dagens datum aktiekapitalet till 6 970 309 kronor och antalet registrerade och utestående aktier och röster till 6 970 309.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD
Daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Denna information är sådan som Paynova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2019 kl.08.30 CEST.