Press release

ÄNDRING AV ANTALET AKTIER OCH RÖSTER I PAYNOVA

Slutregistrering av genomförd företrädesemission medför att antalet aktier och röster i Paynovas AB (publ) utökats till 677 030 982.

Den emission med företräde för aktieägarna som beslutades på Paynovas AB (publ) extra bolagsstämma den 11 april 2019 har slutregistrerats under juni månad. Registreringen medför att Paynovas aktieantal har utökats från 544 238 860 till 677 030 982. Aktiekapitalet har ökats till 17 143 070,92 SEK.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Mattias Nygren, CFO, Paynova AB
mattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-246 31 18

OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.

Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 08:30 CEST.