Press release

Avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Styrelsen i Paynova AB (publ) (”Paynova” eller ”Bolaget”) har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara fredag den 27 september 2019.

Som tidigare meddelats i kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova den 29 augusti 2019 beslutade bolagsstämman om sammanläggning av aktier i relation 1:100, det vill säga 100 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier. Beslut om sammanläggning och ändring av bolagsordningen ska registreras av Bolagsverket och Paynovas styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara fredag den 27 september 2019.

  • Sista dagen för handel i Paynovas aktie innan sammanläggningen är onsdagen 25 september 2019.
  • Första dag för handel i Paynovas aktie efter sammanläggning är torsdag den 26 september 2019, vilket innebär att aktiekursen från och med den 26 september 2019 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Paynovas aktie att byta ISIN-kod. Från och med torsdagen 26 september 2019 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0013108867.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 697 030 982 till 6 970 309 aktier med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 27 september 2019. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt att erhålla utjämningsaktier från en av bolagets större aktieägare för att innehavet ska bli jämnt delbart med 100. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

————————————————————————————————

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA

Daniel Ekberger, VD
daniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66

Anders Persson, Styrelseordförande
anders.persson@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-269 08 90

OM PAYNOVA
Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004.

Mer information finns på www.paynova.com.