Press release

BJÖRN WAHLGREN NY VD I PAYNOVA

Björn Wahlgren har tidigare i år knutits till Paynovas ledningsgrupp och träder nu med omedelbar verkan in i rollen som vd. Björn Wahlgren har lång erfarenhet från finans-, försäkrings- och betalverksamheter och har närmast arbetat som landsansvarig för First Data International i Sverige. First Data är en av världens ledande oberoende leverantörer av lösningar för elektroniska betalningar, med över fem miljoner kunder världen över. Dessförinnan har Björn bland annat varit vd för Eurocard, Rikskuponger och Gota Finans.– Efter den genomförda omstruktureringen under 2007 befinner sig Paynova i ett expansivt skede. Paynova har nu möjlighet att ta starka positioner på flera snabbväxande marknader. Det handlar framförallt om att tillvarata all den potential som finns i Paynovas betaltjänst och omsätta den i nya kunder och samarbeten. Jag ser fram emot att ytterligare öka Paynovas tillväxttakt och att bygga Paynova till en internationellt ledande leverantör av kontobaserade betaltjänster på Internet, säger Björn Wahlgren, nytillträdd vd i Paynova.– Björn Wahlgren har en mycket gedigen erfarenhet både från elektroniska betalningar och från finanssektorn, och kommer i rollen som vd att starkt kunna bidra till Paynovas fortsatta utveckling. Efter den kraftfulla omstrukturering som Per Sunnemark genomfört är det nu naturligt att Björn Wahlgren, med sin industriella kompetens och långa erfarenhet, tar Paynova in i nästa fas. Paynova ska accelerera tillväxten, förfina betaltjänsten ytterligare och ta en stark marknadsposition inom bolagets prioriterade segment. Här kommer Björns breda internationella erfarenheter och kontaktnät att vara av stort värde för bolaget. Paynova har en internationell kundbas med många intressanta samarbeten, inte minst efter senaste årets aktiviteter i Kina. Bolaget är idag positionerat för tillväxt och jag tror att 2008 kommer att bli ett både spännande och expansivt år för Paynova, säger Lars Guldstrand, styrelseordförande i Paynova.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Lars Guldstrand, styrelseordförandeTelefon: 070-528 81 81Björn Wahlgren, vd och koncernchefTelefon: 070-728 74 40OM PAYNOVAPaynova erbjuder en internationell, kontobaserad helhetstjänst för betalningar via Internet. Med Paynova som enda motpart kan e-handlare få en betalningsgaranti för 21 betalningsalternativ med såväl kredit- och betalkort som Internetbanker, på 12 språk med 11 valutor i ett säkerhetscertifierat gränssnitt (PCI). Konsumenter kan gratis öppna ett online-konto, en Paynova-plånbok, för att göra säkra och enkla köp samt sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Paynova har avtal med cirka 1 800 e-handlare. De flesta återfinns i de prioriterade segmenten: resor, detaljhandel samt media/nätverksspel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. För mer information: www.paynova.com