Press release

David Larsson slutar som VD – Kent Hansson utsedd till tillförordnad VD för Sileon

Styrelsen för Sileon AB (publ) (”Sileon”) har tillsammans med David Larsson kommit överens om att David Larsson lämnar sin roll som VD som han innehaft sedan mitten av 2020. Styrelsen har utsett Kent Hansson till tillförordnad VD med omedelbar verkan, vilket innebär att han lämnar rollen som styrelseordförande men är kvar i styrelsen som ledamot. Ny styrelseordförande för Sileon är Linus Singelman som varit styrelseledamot i Sileon sedan 2022.

David Larsson står till styrelsens förfogande under sin uppsägningstid om 6 månader. Styrelsen kommer att inleda processen att rekrytera en ny ordinarie vd för Sileon.

– Jag har arbetat tillsammans med David i många år och vill tacka honom för hans uppskattade insatser för Sileon. Vår strategiska inriktning samt den organisationsförändring som under Davids ledning genomförts har lagt en solid grund för framtida tillväxt och lönsamhet. Vi fortsätter att jobba efter den strategi vi lagt fast och att utveckla verksamheten till förmån för våra kunder och våra aktieägare, säger Kent Hansson, tf VD för Sileon.

Presentationer av Kent Hansson och Linus Singelman finns tillgängliga på Sileons hemsida, www.sileon.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Kent Hansson, tf VD, Sileon AB
E-post: kent.hansson@sileon.com

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 10 Juni 2024 kl.19:00 CEST.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).