Press release

Det ungerska fintech-bolaget Paysome tecknar avtal med Sileon om BNPL SaaS

Sileon expanderar internationellt genom att teckna ett avtal med Paysome i Ungern. Avtalet är det första för Sileon som avser dess egenutvecklade BNPL SaaS-plattform. Samarbetet ger Paysome möjlighet att erbjuda Buy Now Pay Later funktionalitet till sina kunder genom att använda Sileons teknik. BNPL-plattformen väntas vara integrerad i Paysomes infrastruktur under det första kvartalet av 2023.

Paysome är ett ungerskt fintech-bolag som erbjuder smidig och räntefri BNPL genom kortbetalningar där godkännande sker omedelbart, och återbetalningar utförs på tex 30 dagar eller i tre till sex omgångar.

“En avgörande faktor för oss är att kunna använda BNPL-plattformen agnostiskt över flera marknader. Med Sileon är detta möjligt och samarbetet tar oss dessutom snabbare fram på den växande BNPL-marknaden”, säger Mete Atug, VD på Paysome.

Samarbetet med Paysome är helt SaaS-baserat, där Paysome under den avtalade 3-årsperioden betalar en fast avgift per månad, samt en mindre avgift per transaktion. Att Sileon kontrakterar det ungerska bolaget Paysome som en ny plattformskund befäster Sileons strategi om att vara en ledande internationell leverantör av BNPL-teknik.

“Vi är mycket glada över att möta den höga efterfrågan på BNPL-tech och leva upp till vårt mål om internationell tillväxt i ett accelererande segment. Detta är en milstolpe för Sileon och vi ser fram emot att stödja Paysome med deras BNPL expansion”, säger David Larsson, VD på Sileon.

För mer information, vänligen kontakta:

David Larsson, VD, Sileon AB

E-post: david.larsson@sileon.com

Telefon: +46 725 502 306

Informationen är sådan information som Sileon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersonernas försorg, för offentliggörande den 15 November 2022 kl. 07.30 CET.

Om Sileon

Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ SaaS-baserad Buy Now Pay Later (BNPL) funktionalitet till banker, långivare och fintechs. Sileons BNPL-lösning integreras i kundens miljö och drivs under kundens varumärke, vilket till skillnad från konventionella BNPL-lösningar möjliggör att kunden själv kan tillhandahålla BNPL utan att vara beroende av tredje part. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med ett uppskattat transaktionsvärde om 680 miljarder dollar globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 60 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm.