Press release

EN KOMMENTAR FRÅN BJÖRN WAHLGREN – EFTER ETT HALVÅR SOM VD FÖR PAYNOVA

Efter ett halvår som VD för Paynova vill jag ge er en bild av företagets utveckling under denna tid, samt kortfattat stämma av nuläget i avvaktan på vår delårsrapport som kommer den 20 augusti.Mitt förra brev skrev jag efter två veckor på Paynova och redan då kände jag att vi har förutsättningar och förmåga att möta de krav och behov som marknaden har. Denna känsla har förstärkts och jag är idag än mer övertygad om att Paynova är rätt positionerat för fortsatt tillväxt. Därför är det med tillfredställelse jag konstaterar att våra aktieägare tror på vår affärsmodell och de möjligheter som Paynova står inför. Vår nyligen genomförda nyemission är ett tecken på förtroende för våra affärsplaner.När jag senast skrev berättade jag om min positiva syn på samarbetet med CRD i Kina. Vi hyste starka förhoppningar om att bli underleverantörer till projektet och därmed ta del av den stora potential som den kinesiska medelklassen representerar. Idag kan jag konstatera att vårt partnerskap med CRD har kommit längre än vad jag vågade hoppas inledningsvis. Detta på två sätt: För det första är samarbetet djupare än inledningsvis planerat, med de nya möjligheter som det medför – som exempelvis korsägande. För det andra har det gemensamma arbetet gått fortare än planerat – Paynova har redan levererat vitala delar åt CRD. Under hösten kommer Paynova och CRD att gemensamt genomföra marknadsföringsaktiviteter i USA.Jag kan också konstatera att Paynovas huvudverksamhet utvecklas med en stadig tillväxt i vår affär. Som vi har pratat om vid tidigare rapportillfällen har målsättningen under mina sex första månader som VD varit att arbeta fokuserat med att effektivisera processhanteringen av våra kunder och eliminera fördyrande underleverantörer. I februari etablerade vi ett samarbete med Intershop, som är en av Europas ledande leverantörer av e-handelsplattformar för medelstora och större e-handlare. Samarbetet innebär att Paynovas betaltjänst integreras i Intershops e-handelslösning och blir direkt tillgänglig för företagets kunder, som exempelvis BMW, El-Giganten, Stadium och HP. Under juni skapades ett samarbete med Mobillcash, en av världens ledande leverantörer av mobila betaltjänster. Därigenom utvidgas Paynovas betalsätt och kompletteras med mobiltelefonen – kunder kan således betala via sin mobilräkning. Samarbetet med Mobillcash stärker Paynovas kunders möjlighet till betydande merförsäljning framförallt inom segmentet online-spel. Paynova har idag ett mycket starkt erbjudande på marknaden för betaltjänster och står med vårt anpassade Paynovakonto väl rustade att möte marknadens krav. Jag kan konstatera att vi har stärkt vår redan starka marknadsposition inom segmentet on-line gaming, vi har växt organiskt och vi har breddat vår kundbas med ett flertal viktiga nya kunduppdrag. Efter sex månader som VD är jag övertygad om den potential som bolaget har. Vi går en spännande höst tillmötes!Stockholm den 23 juli 2008Björn Wahlgren, Vd och koncernchefPaynova AB (publ.)