Press release

Förändring av antalet aktier och röster i Paynova AB (publ)

Genom nyemission i Paynova AB (publ) har antalet aktier ökat med 8 000 000 aktier och antalet röster har ökat med 8 000 000. Efter ökningen uppgår det totala antalet aktier i Paynova till 95 049 545. Det totala antalet röster i Paynova uppgår till 95 049 545 röster. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 9 504 954,50 kronor.  
Informationen är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 oktober 2013 klockan 08.00.
————————————————————————————————
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA
Daniel Ekberger, VD, Paynova AB
Telefon: 08 – 517 100 00
OM PAYNOVA 
Paynova är en ledande leverantör av betaltjänstlösningar för e-handel. Bolaget erbjuder en bastjänst och en rad flexibla mervärdestjänster, och riktar sitt erbjudande huvudsakligen till större e-handlare. De flesta av kunderna återfinns i de prioriterade marknadsområdena resor och detaljhandel. Företaget är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com