Press release

Företrädesemissionen har registrerats och handel med BTA upphör

Sileon AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier som slutfördes den 2 oktober 2023. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är den 18 oktober 2023. Utsökningsdag är den 20 oktober 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per den 24 oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
David Larsson, VD, Sileon AB (publ)
E-post: david.larsson@sileon.com
Telefon: +46 725 502 306

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2023, kl. 15.00 CEST.

Om Sileon
Sileon AB (publ) är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Med Sileons BNPL-produkt kan kunder addera BNPL till sin befintliga kredit- eller betalkortsbas och driva sin B2B- eller B2C BNPL-verksamhet internt. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 50 anställda på sitt huvudkontor i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.