Press release

FORTSATT GYNNSAM UTVECKLING UNDER ANDRA KVARTALET 2005

· Bruttotransaktionsvolymen har fortsatt att utvecklas starkt och uppgick under andra kvartalet till cirka 24 mkr, jämfört med 13,8 mkr föregående kvartal, en ökning med omkring 75 procent. Bruttotransaktionsvolymen för perioden januari-juni 2005 uppgick till cirka 38 mkr jämfört med 12,2 mkr föregående halvårsperiod, en ökning med omkring 210 procent.· Antalet öppnade plånböcker (konton) under andra kvartalet ökade med cirka 48 000, jämfört med 31 673 föregående kvartal, en ökning med omkring 50 procent. Antalet öppnade plånböcker vid slutet av perioden var cirka 234 000. · Under andra kvartalet har 58 e-handlare tecknat avtal med Paynova, jämfört med 36 föregående kvartal, en ökning med omkring 60 procent. Antalet e-handlare vid slutet av perioden var 895. Som tidigare meddelats och framgår av publicerat prospekt, (se www.paynova.com), beslutades vid extra bolagsstämma 2005-06-21 att godkänna styrelsens beslut om en garanterad företrädesemission om cirka 30 mkr. Teckningstiden är 1 juli – 25 juli, 2005. För mer information vänligen kontakta: Johan Waxberg, VDPaynova AB Mobil: +46 70 688 02 47Direct: +46 8 517 100 23Email: johan.waxberg@paynova.comOm Paynova Paynova AB erbjuder moderna betaltjänster på Internet, oavsett om det handlar om små eller stora summor. E-handlare får tillgång till en mångfald Europeiska betalningssätt och valutor i en samlad lösning med betalningsgaranti. Konsumenter kan gratis öppna en Paynovaplånbok på nätet för att göra säkrare och enklare köp eller sköta sina överföringar mellan familj, vänner och bekanta. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via Paynova. Mer än 800 e-handlare har avtal med Paynova. De flesta återfinns i de fokuserade segmenten: resor, detaljhandel samt media och nätverksspel t ex Swebus Express, SJ, Ryanair, CD WOW ,Fujifilm Sverige, och TV4. Företaget är noterat på NGM sedan februari 2004. För mer information och bilder gå in på: www.paynova.se